0900 8 996 996
(normaal tarief)

Budget scholingsvoucher langdurige zorg bijna op

Geplaatst op 14 december 2017

Het heeft er lang naar uitgezien dat het budget voor de scholingsvouchers voor werknemers uit de langdurige zorg niet helemaal op zou raken. Sinds enkele weken is echter het aantal aanvragen dat UWV voor deze scholingsvoucher ontvangt enorm gestegen. Een kleine piek is vaker voorgekomen, maar deze keer zet de trend door en blijven de aantallen toenemen. Dit betekent dat, met het einde van de regeling op 31 december 2017 in zicht, het mogelijk kan gebeuren dat een aantal aanvragers toch nog teleurgesteld wordt wegens het einde van het budget.

De regels zoals die begin dit jaar voor het brede scholingsvoucherbudget golden, gelden nu ook voor het specifieke budget dat voor de scholingsvoucher ‘langdurige zorg’ geoormerkt is. Dit betekent dat:

  • Alle ontvangen complete aanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van datum van binnenkomst. Op de laatste dag dat er budget beschikbaar is, wordt de volgorde van behandeling volgens een loting bepaald. Aanvragen die uiterlijk op 31 december 2017 door UWV worden ontvangen, in behand​eling worden genomen. Voldoet een aanvrager aan de voorwaarden? Dan wordt de scholingsvoucher langdurige zorg toegekend, zolang er budget beschikbaar is.
  • Aanvragen die na 31 december 2017 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen omdat de regeling dan definitief beëindigd is. Aanvragers die een scholingsvoucher krijgen toegekend, zijn tot en met 31 maart 2018 in de gelegenheid om met hun opleiding te starten. Als de eerste opleidingsdag ná 31 maart 2018 ligt, is er geen recht op de scholingsvoucher.

De scholingsvoucher 'langdurige zorg' geldt nog voor de opleidingen Verpleegkunde MBO niveau 4 BBL en Verzorgende IG MBO niveau 3 BBL.

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's