Benutten financiële ondersteuning leerbedrijven met leerbanen voor behoud van stages en leerbanen

dinsdag 09 juni 2020

Praktijkleren in het mbo is belangrijk voor behalen van een mbo diploma en startkwalificatie. Het vergroot de kans om een baan te vinden na de opleiding. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar voor ook volwassenen. Voor werkenden en werkzoekenden biedt praktijkleren mogelijkheden voor om- en bijscholing (leidend tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring) en draagt zo bij aan hun directe en duurzame inzetbaarheid. Juist nu de werkloosheid door de crisis oploopt. Praktijkleren wordt al op grote schaal en met bewezen succes toegepast bij het opleiden van beginnende vakmensen. Precies dat gegeven verlaagt de drempel om ook als volwassene een leven lang te ontwikkelen en gedurende de hele loopbaan aan omscholing te doen. Volwassenen hebben extra belang bij een goede balans tussen werken en leren. Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt biedt maatwerk praktijkleren in het mbo een kans om een duurzame baan te vinden.
SBB

 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wil het dreigende tekort aan leerbanen en stages op verschillende manieren aanpakken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onder de aandacht brengen van de financiële ondersteuningsmogelijkheden voor leerbedrijven om leerbanen en stages te behouden. Een aantal regelingen in overzicht:

  1. Als een leerbedrijf in aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor de loonkosten bij een omzetdaling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)), wordt ook het loon van de bbl-er en de stagevergoeding van de bol-student in de toekenning meegenomen.
  2. Via de subsidieregeling SLIM wordt het leren en ontwikkelen in het mkb en in de drie seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie gestimuleerd. Leerbedrijven uit het mkb en voornoemde sectoren kunnen ook subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten voor het realiseren van een leerbaan voor een werkzoekende/werknemer om een (deel van een) mbo-opleiding te doen in de derde leerweg leidend tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring.
  3. Leerbedrijven kunnen soms ook gebruik maken van sectorale financiële ondersteuning, zoals vanuit het Stagefonds voor de Zorg (voor stages en leerbanen) en regelingen van sectorale opleidings- en ontwikkelfondsen.
  4. De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming in de kosten die een leerbedrijf maakt om een bbl-student te begeleiden. Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de weken tot en met 28 april, waarin werkgevers bbl-studenten vanwege de maatregelen tegen corona niet verantwoord konden begeleiden, niet in mindering worden gebracht op de subsidie praktijkleren.
  5. Leerbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie ontvangen, op basis van de motie Heerma, gedurende vijf jaar vanaf schooljaar 2019-2020, een extra bedrag bovenop de subsidie praktijkleren voor het opleiden van bbl-studenten. Ook andere sectoren kunnen met een aanvulling op de subsidie praktijkleren leerbanen blijven bieden. Zo mogelijk met een tijdelijke crisismaatregel.

Lees meer over het SBB actieplan stages en leerbanen. 

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.