0900 8 996 996
(normaal tarief)

Alice Muller benoemd als lid College van Bestuur ROC Friese Poort

Geplaatst op 12 december 2017

ROC Friese Poort heeft mevrouw Alice Muller (43) benoemd als lid van het College van Bestuur. Met ingang van 1 maart 2018 treedt zij in dienst. Met de benoeming van Muller is gekozen voor een jonge, ambitieuze bestuurder met een groot regionaal en landelijke netwerk en veel kennis over de Friese arbeidsmarkt.

Alice Muller is een door idealen gedreven bestuurder, die resultaatgericht en koersvast inspeelt op ontwikkelingen en kansen. Zij weet de juiste teams om zich heen te formeren en motiveren waardoor ambities ook echt worden waargemaakt. De Raad van Toezicht vindt dat met Alice Muller een krachtig en herkenbaar bestuurder is aangetrokken. Iemand die in staat is samen met Remco Meijerink (voorzitter College van Bestuur) de organisatie mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen in het MBO.

Sinds 2006 is mevrouw Muller werkzaam bij de gemeente Leeuwarden. Als directeur sociaal domein is zij vanaf 2011 eindverantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs, zorg, jeugd, participatie, werk, armoede, cultuur en sport. Eerder werkte mevrouw Muller onder andere bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alice Muller is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Lemmer.

Meer nieuws

Onderwijsassistent in spé organiseren Koningsspelen Vrijdag 20 april jl. hebben tweedejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent Koningsspelen georganiseerd.
"Ik wil dit afmaken voor mijn jongens" Met onze bedrijfsopleidingen bieden we veel mensen een nieuwe kans op verdere ontwikkeling. Dat geldt ook voor Lusy Kook, die met haar 24 jaar al een bewogen leven achter de rug heeft. Haar drie zoontjes zijn haar belangrijkste motivatiebron om te blijven knokken voor een diploma.
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen ontvangt certificaat Taalakkoord Op 23 april 2018 werd het ‘certificaat van aansluiting bij het Taalakkoord’ uitgereikt aan ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Directeur Paul Molenaar en opleidingsadviseur Hans Huiskes namen dit certificaat in ontvangst. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen wil meer zichtbaarheid geven aan het Taalakkoord.
5 mei Share Freedom! 'Geef vrijheid door'. Voor onze studenten is dat niet zomaar een loze leus. Als ROC Friese Poort zijn we bijzonder betrokken bij het Bevrijdingsfestival en we vinden het erg belangrijk dat onze studenten stilstaan bij de achterliggende gedachte van Bevrijdingsdag. Een moment waarop we met zijn allen stilstaan bij de vrijheid en ook onvrijheid in deze wereld.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Een organisatie moet een aantal technische en organisatorische maatregelen doorvoeren en medewerkers dienen op de hoogte te zijn van wat straks wel en niet meer mag. 

Pagina's