Terug

‘Mondkapje en afstand blijven lastig, maar mooi dat we weer les hebben’

woensdag 02 september 2020

Studenten van ROC Friese Poort zijn deze week begonnen met de eerste lessen. Om zoveel mogelijk praktijkles op locatie te ontvangen, krijgen ze het advies een mondkapje te dragen.

Geert Veldstra schreef dit artikel voor het Friesch Dagblad. 

Het is voor velen nog wennen. Uit de bus, mondkapje af en in school weer mondkapje op. ,,Ik vind het wel vervelend”, zegt Gerard Douma (17), eerstejaars student podiumtechniek aan ROC Friese Poort in Drachten. ,,Ik heb net een uur met een mondkapje in de bus gezeten vanuit Dokkum en dan moet je hem hier weer op zetten. Vooral als je even met iemand wilt praten, is het lastig.”

Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen op de mbo-instelling, maar het wordt geadviseerd. Als de studenten naast elkaar de trap opgaan of door een smalle gang lopen, is er vaak wel één die een mondkapje draagt. ,,It is echt foar dy mominten datst gjin oardelmeter ôfstân hâlde kinst”, zegt Antsje Richt Hoekstra, opleidingsmanager van de creatieve opleidingen van ROC Friese Poort die zelf wel met een mondkapje over de gang loopt om het goede voorbeeld te geven.

Openbaar vervoer
Micha Sander (18) uit het Groningse Schildwolde heeft ook een lange rit in het openbaar vervoer achter de rug, maar vindt het niet zo’n probleem om een mondkapje te dragen bij de praktijklessen podiumtechniek. ,,Het is natuurlijk irritant om een mondkapje voor te hebben, maar ik ben blij dat we in ieder geval weer praktijklessen kunnen volgen.”

Hij maakt zich geen zorgen over de toekomst van de evenementenbranche. ,,Het speelt nu en wij zijn nog drie jaar aan het studeren. Dan kan het wel weer heel anders zijn met de werkgelegenheid.”

 

 

Ook bij de praktijklessen wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd. Wanneer een zwaar mengpaneel met twee man moet worden getild of meerdere mensen in het magazijn moeten zijn om iets te pakken, moet er één een mondkapje dragen. ,,Der binne gauris situaasjes datst net genôch ôfstân hâlde kinst yn de praktyklessen”, zegt docent Reitse van der Meulen. ,,Wy fine it wichtich dat wy yn alle gefallen safolle mooglik lessen trochgean litte kinne.”

 

Creatieve Industrie

De studenten hebben drie dagen in de week les op school en twee dagen thuis. Hoekstra: ,,De algemien foarmjende fakken as Nederlânsk kinne se thús folgje. Dat binne fakken dy’t se oars yn in grutte groep folgje”. De groepen zijn op school in tweeën gesplitst om meer afstand te houden. In het computerlokaal is de helft van de pc’s uitgeschakeld. Er hangt een papier op waarmee wordt uitgelegd dat het te maken heeft met de anderhalvemetergrens, maar desondanks vinden sommigen het nog lastig om zich hieraan te houden, zoals Lisanne Faber van de opleiding onderwijsassistent muziek, die met twee medestudenten achter een een computer een liedje schrijft. ,,De mondkapjes en het afstand houden blijft lastig. Je vergeet het heel snel”, zegt Lisanne. ,,Maar het is mooi dat we in ieder geval weer les hebben.”

 

Docenten lopen vaker rond om in de gaten te houden of ieder zich aan de afstandsmaatregel houdt. Hoekstra: ,,Ek de meiwurkers fan de fasilitêre tsjinst hâlde it mei yn de gaten. Sa moatte wy der mei mekoar foar soargje dat wy wer safolle mooglik lessen jaan kinne. It is yn alle gefallen prachtich om de studinten hjir allegear wer te sjen.” Over twee weken wordt bekeken of Friese Poort doorgaat met de mondkapjesmaatregel en of er nog andere maatregelen nodig zijn.

Geert Veldstra schreef dit artikel voor het Friesch Dagblad.