Mbo-studentenfonds

Als ROC Friese Poort willen we dat je de vrije keuze hebt welke mbo-opleiding je wilt doen. De financiële situatie van je ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met onvoldoende financiële middelen kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Vanaf augustus 2021 is hiervoor het mbo-studentenfonds.

Het mbo-studentenfonds is ontwikkeld om te voorkomen dat studenten, vanwege financiële redenen, niet de opleiding kunnen volgen die ze willen of niet kunnen deelnemen aan een studentenraad of studentenorganisatie.

Komt jouw situatie overeen met de doelgroepen voor het mbo-studentenfonds, zoals hieronder beschreven? Doe dan vanaf 1 augustus 2021 een aanvraag via het aanvraagformulier.

Je moet als student ingeschreven staan en een studentnummer hebben om de vergoeding aan te vragen. Vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds wordt voor één schooljaar uitgegeven en moet, indien van toepassing, jaarlijks worden aangevraagd. De studentenraad heeft ingestemd met het beleid en de uitvoering van het mbo-studentenfonds.

Wie hebben recht op het mbo-studentenfonds?
Er zijn vier doelgroepen die ondersteuning kunnen ontvangen via het mbo-studentenfonds.
Lees hieronder een toelichting op de vier verschillende doelgroepen.

Doelgroep 1. Studentenraadsleden

Onze studentenraad mag meedenken en beslissen in de belangen van de studenten binnen ROC Friese Poort. De studentenraad wordt gevormd door studenten uit alle vestigingen van ROC Friese Poort. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Iedereen die als student staat ingeschreven bij ROC Friese Poort (met uitzondering van examenstudenten), kan zich kandidaat stellen via de verkiezingen. Alle studenten worden geïnformeerd over de verkiezingen en deelname aan het einde van het jaar. Alle actieve leden van de studentenraad van ROC Friese Poort hebben recht op vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds. Wij zorgen er als ROC Friese Poort voor dat alle studenten die in de studentenraad zitten automatisch deze vergoeding ontvangen.

Doelgroep 2. Bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten

Studenten die zich maatschappelijk of bestuurlijk inzetten voor ROC Friese Poort of voor de opleiding die zij volgen, hebben recht op een vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds. Ook studenten die bestuurlijk actief zijn binnen een politieke jongerenorganisatie vallen onder deze doelgroep. Deze bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten vinden plaats buiten de reguliere activiteiten/werkzaamheden/taken van de opleiding.

- Doelgroep 2 is ongeacht leeftijd
- Doelgroep 2 is ongeacht BOL/BBL (geen derde leerweg of VAVO)
- Het gaat om activiteiten die buiten de reguliere onderwijsactiviteiten vallen 

Doelgroep 3. Tegemoetkoming financiële situatie

Als ROC Friese Poort willen we dat jongeren de vrije keuze hebben welke mbo-opleiding zij willen doen. De financiële situatie van de ouder(s)/verzorger(s) mag daarbij geen belemmering zijn. Gezinnen met onvoldoende financiële middelen kunnen daarom een tegemoetkoming aanvragen voor het aanschaffen van verplichte leermiddelen.

Heb je nog geen inkomensverklaring?
Doe een aanvraag voor doelgroep 3 bij Stichting Leergeld, via www.leergeld.nl/doe-een-aanvraag.


Is er geen Stichting Leergeld in jouw woongemeente? Dan kun je een aanvraag doen via het aanvraagformulier (doelgroep 3) op deze pagina.

Heb je een actuele inkomensverklaring via Stichting Leergeld?
Stuur de inkomensverklaring van Stichting Leergeld dan naar de financiële administratie van de vestiging van ROC Friese Poort waar jij je opleiding volgt. 

Leeuwarden/Dokkum: Financien_LWD@rocfriesepoort.nl
Emmeloord/Urk: Financien_EM@rocfriesepoort.nl
Sneek: Financien_SN@rocfriesepoort.nl
Drachten: Financien_DR@rocfriesepoort.nl

- Doelgroep 3 is voor studenten jonger dan 18 jaar
- Doelgroep 3 is voor studenten die een BOL-opleiding doen
- Er zijn (aangetoond) onvoldoende middelen voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden

Doelgroep 4. Studievertraging vanwege bijzondere omstandigheden

Studenten die, vanwege een bijzondere omstandigheid, studievertraging hebben opgelopen kunnen ook gebruik maken van het mbo-studentenfonds.  Bijzondere omstandigheden zijn:

a. ziekte;
b. zwangerschap en bevalling;
c. een handicap of chronische ziekte;
d. bijzondere familieomstandigheden;
e. een onvoldoende studeerbare opleiding;
f. overige door de instelling vastgestelde bijzondere omstandigheden.

Studenten die studievertraging hebben opgelopen, vanwege ten minste één van bovenstaande omstandigheden, kunnen een aanvraag doen via het mbo-studentenfonds. Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds, moet eerst de financiële tegemoetkoming vanuit overheid -en particuliere instanties (zoals DUO) benut worden. De toetsingscommissie van de vestiging kan je helpen met het onderzoeken van de mogelijkheden.

- Doelgroep 4 is ongeacht leeftijd
- Doelgroep 4 is voor studenten die een BOL-opleiding doen
- De student heeft geen recht (meer) op de prestatiebeurs

Hoe kan ik mij aanmelden voor het mbo-studentenfonds?

Valt jouw situatie onder doelgroep 2 of 4 óf is er geen Stichting Leergeld in jouw woongemeente (doelgroep 3), meld je dan aan voor het mbo-studentenfonds middels het aanvraagformulier. Dit kan vanaf 1 augustus 2021.
Na het versturen van de aanvraag, ontvang je een bericht over het verdere proces en eventuele vervolgstappen, afhankelijk van de doelgroep. 

Toetsingscommissie
Elke vestiging van ROC Friese Poort heeft een toetsingscommissie mbo-studentenfonds. Deze toetsingscommissie neemt een besluit over jouw aanvraag.

Mocht je bezwaar hebben tegen het besluit van de toetsingscommissie, maak dan gebruik van de bezwaar/klachtencommissie van ROC Friese Poort.


Indien blijkt dat de student onjuiste gegevens heeft verstrekt, vervalt de financiële ondersteuning en wordt de financiële vergoeding teruggevraagd.