Mbo-studentenfonds

Als ROC Friese Poort willen we dat je de vrije keuze hebt welke mbo-opleiding je wilt doen. Jouw financiële en persoonlijke situatie mag daarbij geen belemmering zijn. Daarom hebben we het mbo-studentenfonds.

Je moet als student ingeschreven staan en een studentnummer hebben om de vergoeding aan te vragen. Vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds wordt voor één schooljaar uitgegeven en moet, indien van toepassing, jaarlijks worden aangevraagd. De studentenraad heeft ingestemd met het beleid en de uitvoering van het mbo-studentenfonds.

Wie hebben recht op het mbo-studentenfonds?
Er zijn vier doelgroepen die ondersteuning kunnen ontvangen via het mbo-studentenfonds.
Lees hieronder een toelichting.


>> Klik hier voor het aanvraagformulier  

Tegemoetkoming financiële situatie

Gezinnen met onvoldoende financiële middelen kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het aanschaffen van verplichte leermiddelen.

Voorwaarden:
- je bent jonger dan 18 jaar
- je doet een BOL-opleiding
- er zijn (aangetoond via inkomensverklaring) onvoldoende middelen voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden


Heb je nog geen inkomensverklaring?
Doe een aanvraag bij Stichting Leergeld, via deze link.


Is er geen Stichting Leergeld in jouw woongemeente? Doe dan een aanvraag via het aanvraagformulier.

Heb je een bevestigingsbrief (akkoord) via Stichting Leergeld?
Stuur deze bevestiging van Stichting Leergeld dan naar de financiële administratie van de vestiging van ROC Friese Poort waar jij je opleiding volgt. 

Leeuwarden/Dokkum: Financien_LWD@rocfriesepoort.nl
Emmeloord/Urk: Financien_EM@rocfriesepoort.nl
Sneek: Financien_SN@rocfriesepoort.nl
Drachten: Financien_DR@rocfriesepoort.nl

Studievertraging vanwege bijzondere omstandigheden

Heb je studievertraging opgelopen vanwege een bijzondere omstandigheid, zoals bijvoorbeeld een chronische ziekte of zwangerschap, en heb je al een verlenging van de prestatiebeurs gehad van DUO? Dan kun je een aanvraag doen voor het mbo-studentenfonds.

Voorwaarden:
- je volgt een BOL-opleiding
- je hebt geen recht meer op de prestatiebeurs
- je hebt al een verlening van de prestatiebeurs gehad
- je hebt onderzocht of er andere instanties zijn die studievertraging vanwege een bijzondere omstandigheid vergoeden*

*de toetsingscommissie kan je hierbij helpen

Bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten

Zet jij je bestuurlijk of maatschappelijk in voor ROC Friese Poort, voor de opleiding die je volgt óf ben je bijvoorbeeld bestuurlijk actief binnen een politieke jongerenorganisatie? Dan heb je recht op vergoeding en kun je een aanvraag doen voor het mbo-studentenfonds*.

*De bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten moeten plaatsvinden buiten de verplichte onderdelen van je opleiding.

Voorwaarden:
- je volgt een BOL/BBL opleiding (geen derde leerweg of VAVO)
- het gaat om activiteiten die buiten de reguliere onderwijsactiviteiten vallen 

Studentenraadsleden

Onze studentenraad mag meedenken en beslissen in de belangen van de studenten binnen ROC Friese Poort. De studentenraad wordt gevormd door studenten uit alle vestigingen van ROC Friese Poort. De leden worden gekozen voor een periode van twee jaar. Iedereen die als student staat ingeschreven bij ROC Friese Poort (met uitzondering van examenstudenten), kan zich kandidaat stellen via de verkiezingen. Alle studenten worden geïnformeerd over de verkiezingen en deelname aan het einde van het jaar.

Zit jij in de studentenraad van ROC Friese Poort? Dan heb je recht op vergoeding vanuit het mbo-studentenfonds. Wij zorgen er als ROC Friese Poort voor dat alle studenten die in de studentenraad zitten automatisch deze vergoeding ontvangen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het mbo-studentenfonds?

Voldoet jouw situatie aan de genoemde voorwaarden, meld je dan via het aanvraagformulier.
Na het versturen van de aanvraag, ontvang je een bericht over het verdere proces en eventuele vervolgstappen.

Toetsingscommissie
Elke vestiging van ROC Friese Poort heeft een toetsingscommissie voor het mbo-studentenfonds. Deze toetsingscommissie neemt een besluit over jouw aanvraag.

Mocht je bezwaar hebben tegen het besluit van de toetsingscommissie, maak dan gebruik van de bezwaar/klachtencommissie van ROC Friese Poort.

Indien blijkt dat de student onjuiste gegevens heeft verstrekt, vervalt de financiële ondersteuning en wordt de financiële vergoeding teruggevraagd.