Lessen, toetsen, examens en stages

Corona Q&A

Zijn alle examens opgeschort tot en met maandag 6 april?
Alle examens op de schoollocaties van ROC Friese Poort worden vanaf woensdag 25 maart tot en met maandag 6 april opgeschort.

  • Alle praktijkexamens en proeves van bekwaamheid, die plaatsvinden bij een bedrijf of instelling kunnen volgens planning doorgaan. Hierbij geldt uiteraard zolang de bpv/stage doorgang kan vinden en de richtlijnen van het RIVM worden gevolgd.
  • Alle online examens gaan volgens planning door.

De komende tijd moet worden uitgewerkt hoe we studenten de gelegenheid kunnen bieden om de examens in te halen. Studenten die dit studiejaar hun diploma kunnen halen, hebben daarbij prioriteit. Wij verwachten in dit kader ook nadere aanwijzingen van het Ministerie van OCW.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kan een beroepsgericht examen ook thuis of ergens anders gemaakt worden?
Het is aan jouw opleiding om te bepalen of het examen op een verantwoorde manier gemaakt kan worden. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik ben al gestart met het examen. Wat nu?
Er zijn beroepsgerichte examens die langer dan 1 dag duren. Soms duurt een examen zelfs wel meerdere weken. Als je al gestart bent, maar nu niet verder kan met het examen, mag je op een later tijdstip het examen hervatten. De examenperiode gaat dan verder vanaf het moment dat jet het examen hervat.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mag ik een verantwoordingsverslag ook thuis maken?
De examencommissie heeft er geen bezwaar tegen dat je een verantwoordingsverslag thuis maakt. Het is wel van belang dat deze mogelijkheid in lijn is met de afspraken binnen jouw opleiding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe zit het met generiek instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven)?

  • De generieke examens worden zoveel mogelijk online via Teams georganiseerd. 
  • De regie ligt bij de examencommissie. Er vindt steeds afstemming tussen de onderwijsteams en de examencommissie plaats.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Komen alle onderwijsactiviteiten te vervallen in verband met het coronavirus?
De fysieke lessen en andere onderwijsactiviteiten op al onze onderwijslocaties vervallen tot en met 6 april en worden zoveel mogelijk vervangen door lessen op afstand.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Wat zijn de consequenties voor mijn studie? Loop ik risico op studievertraging? 
Dit heeft onze aandacht. We zullen er alles aan doen om achterstanden te voorkomen. Onderwijsteams bieden alternatieven aaan om het onderwijs op een andere wijze zoals op afstand/digitaal door te laten gaan. Je wordt hierover geïnformeerd via je docent of SLB’er.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb een voorlopig Bindend studieadvies ontvangen. En nu?
Heb je in februari /maart een waarschuwing ontvangen omdat je teveel studievertraging hebt opgelopen? Dan zijn er afspraken met je gemaakt om de achterstand in te halen. Deze periode van leren op afstand maakt het voor jou misschien lastig om te voldoen aan de afspraken. Jouw opleiding gaat kijken of de afspraken die met jou zijn gemaakt, nog haalbaar zijn. 

  • Zijn de afspraken  in de huidige omstandigheden niet haalbaar? Dan maken we nieuwe afspraken met jou. Ze worden schriftelijk vastgelegd en met jou gedeeld. 
  • Zijn de afspraken wel haalbaar? Dan maken we afspraken met jou hoe je ze gaat uitvoeren. Ze worden schriftelijk vastgelegd en met jou gedeeld.

Let op: het BSA kan tot de zomervakantie worden uitgesteld, als er in de doelstellingen sprake is van examens, die niet kunnen worden afgenomen. We proberen alle studenten zo goed mogelijk te helpen om tot een positief BSA te komen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe werkt afstandsleren?
We kunnen jou verschillende manieren van ‘afstandsleren’ bieden binnen het ICT-landschap van ROC Friese Poort. Jouw docent kan de les ‘op afstand’ verzorgen (op de tijd volgens je lesrooster in Eduarte). Dit kan op verschillende manieren. Jouw docent of docententeam kiest zelf de manier die het beste bij de opleiding, les, lesinhoud, de docent en klas past en laat dit aan jou weten.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mijn stage vanwege besmettingsgevaar of omdat het bedrijf sluit. Wat nu?
Als je stage stopt als gevolg van het sluiten van je stagebedrijf of vanwege besmettingsgevaar, dan beoordeelt jouw opleiding of jouw leerdoelen en praktijkopdrachten op een alternatieve wijze afgerond kunnen worden. Ook als je niet alle stage-uren hebt gemaakt. Als dat niet kan, dan zal de stage later ingehaald moeten worden. Dit kan leiden tot mogelijk langere opleidingsduur. In dat geval word je tijdig over de studievertraging geïnformeerd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage en mag wel naar het werk, maar vanwege besmettingsgevaar niet naar school. Wat nu?
We respecteren en volgen de richtlijn van de stagebedrijven. Van 16 maart tot en met 6 april zijn alle fysieke onderwijsactiviteiten op onderwijslocaties opgeschort. Neem voor vragen over de gevolgen voor je studie contact op met je stagebegeleider.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik loop stage maar ik vind het te risicovol. Mag ik stoppen?
Je hebt het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen als je vindt dat dit te risicovol is. Als je besluit je stage te onderbreken, dan moet je zowel school als je stagebedrijf hier schriftelijk van op de hoogte stellen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik wil buiten mijn stage als vrijwilliger aan de slag in de zorg. Kan dat?
Als je als student-vrijwilliger aan de slag wilt in een cruciale sector zoals de zorg buiten je eigen stage om, dan moet over deze (arbeids-)relatie aparte afspraken worden gemaakt tussen het jou en het bedrijf/de instelling, zoals bijvoorbeeld over aansprakelijkheid.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb mijn diploma gehaald. Is er wel een diploma-uitreiking? 
Als je de komende weken je diploma haalt, dan ontvang je daarover bericht en kun je je diploma ophalen en ondertekenen. De komende tijd vinden geen diploma-uitreikingen plaats.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Welke gevolgen hebben de corona maatregelen als ik mij wil aanmelden voor het Hbo? 

  • De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) is verschoven naar 1 juni.  
  • Als je je aanmeldt voor een hbo opleiding, dan krijg je te maken met de studiekeuzecheck. Hiermee kun je laten zien of je je goed hebt georiënteerd en of de door jou gekozen studie bij je past. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck niet door kunnen gaan. De Hbo-instelling kan je hierover meer informatie geven.  
  • Sommige  AD- en bacheloropleidingen hebben een selectieprocedure die vóór 15 april moet zijn afgerond. Als deze selectie vraagt om jouw aanwezigheid en het niet mogelijk is om dit op afstand te regelen, dan kunnen deze Hbo-opleidingen de selectiedatum opschuiven naar uiterlijk 15 juni. De Hbo-opleidingen die hier mee te maken hebben zullen je hierover informeren.
  • Door de corona maatregelen kan het zijn dat je nog één of enkele kleine vakken niet hebt kunnen afronden voor 1 september 2020. Ook kan de afronding van beroepspraktijkvorming zijn vertraagd. Als daardoor niet je diploma nog hebt gehaald aan de start van het nieuwe studiejaar, kun je toch worden toegelaten tot een opleiding aan de hogeschool. Hoe dit in de praktijk zal gaan, zijn de hogescholen samen met het Mbo nog aan het uitwerken. Hierover komt later dus meer informatie beschikbaar.