Klacht volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

Wij doen uiteraard ons best om de kwaliteit te realiseren, die u van ons mag verwachten. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u uw klacht schriftelijk bij ons indienen. Voor het jongerenonderwijs geldt een andere klachtenprocedure.  

  • per e-mail: klachten@rocfriesepoort.nl
  • per brief naar:

    ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
    T.a.v. de directie
    Antwoordnummer 6342
    ​8900 VC Leeuwarden

Uw klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar uw klacht zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 10 werkdagen, naar tevredenheid op te lossen. Lees meer in onze klachtenprocedure.

Beroepsmogelijkheid 
Indien u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, dan kunt u uw bezwaar door middel van een aangetekend schrijven kenbaar maken bij de klachtencommissie. De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden. De klachtencommissie zal binnen een periode van twee maanden de klachtenafhandeling beoordelen en hierover een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend. Lees meer in onze beroepsprocedure.

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 136
8911 AC Leeuwarden