Klacht volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs

Klacht volwassenenonderwijs

Wij doen uiteraard ons best om de kwaliteit te realiseren, die je van ons mag verwachten. Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn, dan kun je de klacht schriftelijk bij ons indienen. Voor het jongerenonderwijs geldt een andere klachtenprocedure.  

  • per e-mail: klachten@rocfriesepoort.nl
  • per brief naar:

    ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
    T.a.v. de directie
    Antwoordnummer 6342
    ​8900 VC Leeuwarden

Je klacht zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Na het indienen van je klacht ontvang je binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij streven er naar je klacht zo snel mogelijk, maar binnen maximaal 10 werkdagen, naar tevredenheid op te lossen.

Beroepsmogelijkheid 

Als je het niet eens bent met de wijze waarop je klacht is afgehandeld of er is sprake van een situatie waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie conform artikel 16 en 17 uit de voorwaarden van NRTO.