Aanvraagformulier Productiehuis OntwerpFBRK

Lever hier uw opdrachten in voor Productiehuis OntwerpFBRK

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor ons Productiehuis OntwerpFBRK. U hebt aangegeven een opdracht door studenten van de OntwerpFBRK te willen laten uitvoeren. Voor onze studenten een kans om een opdracht uit te werken in een realistische setting, voor u een kans om, voor een gering bedrag, uw opdracht door creatieve studenten te laten uitwerken.

Om alles in goede banen te leiden, hebben we een aantal gegevens nodig. Die kunt u op bijgaand formulier invullen. Daarnaast is het belangrijk om een aantal zaken van tevoren goed helder te formuleren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan en onze studenten de kaders helder hebben.

Wat betreft opdrachten voor AV-Producties zitten wij tot en met de zomervakantie van 2021 vol met leuke projecten! 
Die kunt u niet meer aanvragen. Na de zomervakantie staan we weer voor u klaar. 

Gang van zaken:

  1. Vul het onderstaande formulier in. 
  2. Na binnenkomst gaan we kijken of uw opdracht uitgevoerd kan worden. U krijgt bericht of en wanneer we van start gaan met uw opdracht.
  3. Studenten worden gekoppeld aan uw opdracht en vormen samen een productieteam.
  4. Vanaf dat moment zijn de studenten ‘in control’. Uiteraard is er een docent op de achtergrond aanwezig, maar doelstelling van het productiehuis is natuurlijk dat studenten verantwoordelijkheid moeten leren dragen en zelf de opdracht van A-Z uitvoeren.

Wat verwachten we van u?

  1. Overleg over de opdracht
  • Bij u op locatie (indien dit voor onze studenten haalbaar is);
  • ROC Friese Poort Drachten, gebouw A of D
  1. We verwachten dat u beschikbaar bent voor het voeren van een startgesprek, tussenevaluatie en de uiteindelijke presentatie.
  2. U zorgt voor een vast contactpersoon.
  3. Besef dat u met studenten werkt. Ja, ze leren meedraaien in het echte werkveld, maar zijn nog aan het leren!

Algemene voorwaarden

Productiehuis OntwerpFBRK garandeert een inspanningsverplichting waarbij de te verrichten werkzaamheden, na schriftelijke bevestiging dat we uw opdracht aannemen, naar beste inzicht en vermogens van studenten worden uitgevoerd. Het blijft studentenwerk, garanties t.a.v. de kwaliteit kunnen we moeilijk geven. U mag wel van ons verwachten dat de studenten het beste van hun kunnen zullen laten zien. Productiehuis OntwerpFBRK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zichtbaar worden na overdracht en verder bewerking van bijvoorbeeld digitale bestanden. Mocht de situatie zich voordoen dat een opdracht binnen de gestelde periode niet af is, dan kan in een gesprek over worden gegaan naar verlenging van de werkbare periode.

Alle digitale documenten zijn alleen van toepassing op de opdracht en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden, hetzij in overleg met het Productiehuis OntwerpFBRK.

Kosten

Voor elke aangenomen opdracht die uitgevoerd wordt stellen wij een offerte (opdrachtbevestiging) op. Daarnaast kunnen er extra kosten worden gemaakt voor: proefdrukken, presentatieborden of iets dergelijks. Deze variabele kosten zullen altijd in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld en akkoord bevonden. Na oplevering van de opdracht ontvangt u van ons een factuur.

Voor vragen en/of opmerkingen over de werkwijze of het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met productiehuis@ontwerpfbrk.nl

We hopen op een goede en creatieve samenwerking!

Gegevens aanvrager
Voor welke opleiding is uw opdracht?
Fotoproducties, Bedrijfsfotografie, Campagnefotografie, Professionele Profielfoto's
Zowel digitaal als Handcraft.
Zowel digitaal als Handcraft.
Vocale ondersteuning
Ontwerpen van logo's en/of huisstijl
Licht- en geluidstechnici, streaming, Podiumopbouw
Videoreportages, vlogs, nieuwsitems
Journalistieke producties, interviews, blogs, redactie van magazines en kranten