Internationalisation at home

Internationalisation at home

Niet iedere student gaat naar het buitenland, toch zijn er ook andere mogelijkheden om internationale vaardigheden op te doen.

Thuis internationale ervaring opdoen

Voor internationalisering hoef je niet altijd ver weg te gaan. Dichtbij huis zijn er volop interessante ontmoetingen mogelijk met mensen die andere achtergronden of gewoontes hebben. ROC Friese Poort biedt twee projecten waarin internationalisering en brede vorming elkaar raken. Ook zo worden onze studenten, dichtbij huis, echte wereldburgers. 

The Action 
Op witte donderdag gaan ruim 100 studenten eerst naar de kerken in Sneek. Daarna bezoeken ze diverse instellingen, waaronder een AZC. Zo maken ze kennis met projecten en organisaties op het gebied van welzijnswerk. 

MaatjesProject New@Home 
In dit project kunnen studenten het maatje zijn van een nieuwkomer. Vaak is dit iemand van hun eigen leeftijd die naar ons land is gevlucht. De student onderneemt wekelijks een activiteit met de nieuwkomer, waardoor zij elkaars land en cultuur leren kennen.  

Keuzedelen Internationalisering

Wat is een andere cultuur, waar liggen overeenkomsten en verschillen? Hoe ga je daar respectvol mee om? Hoe overbrug je verschillen en hoe kijk je onbevooroordeeld naar mensen met een andere culturele achtergrond? Voor onze studenten is het heel belangrijk dat zij leren omgaan met culturele diversiteit. Dit zal ze helpen als ze later in hun werk contact hebben met internationale bedrijven of personen.   

Tijdens je opleiding krijg je te maken met keuzedelen. Via het keuzedeel kun je je kennis verdiepen of verbreden. Zo kun je kiezen voor het keuzedeel internationaal en vreemde talen. Ook kun je ervoor kiezen je stage in een internationaal (georiënteerd) bedrijf te volgen. Je maakt zodoende kennis met verschillende culturen en verschillende talen.  

Keuzedeel Overbruggen (interculturele) diversiteit 

In het keuzedeel internationalisering I kunnen studenten werken in een omgeving waarin culturele verschillen aanwezig zijn. Dit keuzedeel bestaat uit twee kerntaken en gaat over zaken die betrekking hebben op het werken in een interculturele context. Dat wil zeggen dat ze leren omgaan met culturele diversiteit tussen mensen.  

Wat levert het op voor studenten? 

  • ontwikkelen van culturele sensitiviteit; 
  • overbruggen van culturele verschillen; 
  • vergroten van beroepsvaardigheden; 
  • samenwerken met anderen om goed te functioneren in een internationale (beroeps)context. 

Deelnemende partners/landen 

  • ROC Friese Poort Sneek 

Meer informatie: 
Brainstud programma 
www.allyoucanlearn.nl 

Keuzedeel Werken in het buitenland

Willen jouw studenten graag werkervaring opdoen in het buitenland? Dan is dit keuzedeel interessant voor hen. Het is namelijk een goede voorbereiding voor een I-BPV. 

Dit keuzedeel start met een speciaal voorbereidingsprogramma in Nederland. Daarna vertrekken de studenten naar het buitenland om hun I-BPV te volgen bij een geaccrediteerd buitenlands bedrijf. Na afloop is er een examen.  

Een I-BPV is goed voor de talenkennis, culturele en communicatieve vaardigheden. Studenten krijgen een breder beroepsbeeld, ontwikkelen zich tot wereldburgers en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor jou als docent bestaat er de mogelijkheid het bedrijf in het buitenland te bezoeken. Al met al, is een I-BPV een waardevolle, leerzame ervaring die een student nog lang bij blijft. 

Deelnemende partners/landen 
Bedrijven, scholen en instellingen in Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Spanje, en andere landen binnen EU. 

Meer informatie 
https://www.s-bb.nl/studenten/stage-en-studiefinanciering-in-het-buitenland 
https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen