Kennismaking en toelating

Wij vinden het belangrijk dat je je aanmeldt voor een opleiding die bij je past. Daarom nodigen wij je na je aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen en horen we graag wat jouw interesses en ambities zijn en waarom jij voor deze opleiding hebt gekozen. 

Je bent als student toelaatbaar wanneer je aan de voorwaarden/eisen voldoet (toelatingsrecht). Het kennismakingsgesprek is voor al onze opleidingen een voorwaarde om in te stromen. 

Algemene toelatingseisen

Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:

Startcollege Entree:

 • Geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)

Niveau 2:

 • Diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Diploma Startcollege Entree

Niveau 3:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Mbo-diploma niveau 2

Niveau 4:

 • Diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg 
 • Overgangsbewijs naar 4 havo
 • Mbo-diploma niveau 2
 • Mbo-diploma niveau 3

Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

 • Mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

Toelatingsrecht

Je bent als student toelaatbaar wanneer je aan de voorwaarden/eisen voldoet. We willen graag elke student op de juiste plek, daarom is het kennismakingsgesprek een voorwaarde om in te stromen. Heb je een opleiding gekozen met verplichte activiteiten voor toelating, maar kom je niet naar het kennismakingsgesprek en/of doe je niet mee aan deze verplichte activiteiten voor toelating, dan verlies je je toelatingsrecht. Dat kan betekenen dat je je moet aanmelden voor een andere opleiding. Uiteraard begeleiden we je bij het zoeken naar een andere opleiding. 

Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende toelatingseisen.
Check altijd of de opleiding van jouw keuze (extra) toelatingseisen heeft. Dit staat vermeld op de opleidingspagina op onze website onder 'Toelatingseisen en kosten'. 

Wanneer je door omstandigheden niet kan deelnemen aan de verplichte activiteiten voor toelating, meld je dit tijdig bij de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Doe je dit niet, dan vervalt jouw recht op plaatsing. 

Toelatingsonderzoek

Heb je door omstandigheden geen diploma van een vooropleiding, maar denk je dat je wel over voldoende capaciteiten beschikt? Dan heb je de mogelijkheid om een toelatingsonderzoek aan te vragen. De toelatingscommissie beoordeelt je aanvraag en bepaalt of je een toelatingsonderzoek mag doen. De toelatingscommissie bepaalt op grond van het onderzoek of je toelaatbaar bent of niet.

Studiekeuzeadvies

Twijfel je na de kennismaking of verplichte activiteiten voor toelating over je opleidingskeuze? Dan kun je een studiekeuzeadviesgesprek aanvragen via de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. 

Numerus fixus

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus), omdat bij deze beroepsgroepen de kans op werk- of stageplek beperkt is. ROC Friese Poort past bij deze opleidingen een loting toe. Wil je een opleiding doen waarvoor wordt geloot, meld je dan aan voor 1 april. Vergeet niet om je aan te melden voor een tweede opleiding zonder numerus fixus. Dan weet je zeker dat je het aankomend schooljaar kan starten met een opleiding.

Numerus fixus – Defensie trajecten 
Bij de Defensie trajecten (Veiligheid en Vakmanschap) is een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Bij deze opleidingen word je toegelaten op volgorde van aanmelddatum. Deze opleidingen hebben ook aanvullende toelatingseisen met betrekking tot je fysieke en psychische geschiktheid. Wil je een opleiding volgen bij Defensie? Meld je dan snel aan en dan nodigen wij je uit voor het kennismakingsgesprek en aanvullende activiteiten/keuring. Dan weet jij of je kan starten met de opleiding of eerst op de wachtlijst wordt geplaatst.  

  

Meer informatie

Opleidingen met een selectie

Bij een aantal opleidingen is het belangrijk dat je lichamelijk fit bent, deze opleidingen stellen aanvullende eisen. Om toegelaten te worden moet je aan deze eisen voldoen, zoals bijvoorbeeld een lichamelijke test.  

Opleidingen met aanvullende kennismakingsactiviteiten

Een aantal van onze opleiding kent ‘verplichte activiteiten voor toelating’. Dit is vaak een onderdeel van het kennismakingsgesprek. Als je niet deelneemt aan deze verplichte activiteiten, dan verlies je je toelatingsrecht. Hieronder lees je voor welke opleidingen verplichte activiteiten voor toelating gelden. 

In de uitnodiging ontvang je alle benodigde informatie die je nodig hebt om de activiteit/voorbereiding te kunnen doen. 

Alle opleidingenKennismakingsgesprek. In de uitnodiging zie je hoe je je op het kennismakingsgesprek kunt voorbereiden. 
DienstverleningGroepsactiviteit
Verzorgende IGGroepsactiviteit
MBO-VGroepsactiviteit
DoktersassistentMeeloopdag met een opdracht. 
Sociaal WerkGroepsactiviteit en een presentatie aan de hand van een zelf gemaakte collage.
Haarverzorging

Twee dagdelen meelopen in een salon
Een interview houden met een kapper van de salon en dit uitwerken
Een evaluatieformulier inleveren (door kapper ingevuld voor de student)

Schoonheidsverzorging

Twee dagdelen meelopen in een salon
Een interview houden met een schoonheidsspecialiste en dit uitwerken
Een evaluatieformulier inleveren (door specialiste ingevuld voor de student)

 
Alle opleidingen ITMeeloopdag
Alle opleidingen: DTP en  SignMeeloopdag
Startcollege Entree 

Niveaubepalende toetsen
Positief advies vanuit het praktijkonderwijs

Alle opleidingen Veiligheid en VakmanschapVoorlichtingsbijeenkomst voor studenten en ouder(s)/verzorger(s).
Activiteitendag met sporttest/terreinwerk/roadwork/groepswerk.
Interview en motivatiegesprek
Sport Medisch Advies
Administratieve registratie Defensie
Medische keuring.
Handhaver toezicht en veiligheid

Thuisopdracht.
Testdag met o.a. sporttest en afrondend adviesgesprek.

Particuliere beveiliging

Opdrachten ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek

Onderwijsassistent MuziekAuditie met hoofdvakinstrument
Mediavormgever Art & DesignThuisopdracht en portfolio tonen
Podium- en Evenemententechniek niveau 2, 3 en 4Motivatiebrief/verdieping in de branche: we willen graag dat je bewust kiest voor deze branche en weet waar je aan begint.
FotograafPresentatie over jouw beeld van het beroep en jouw talent daarvoor.
AV-specialist

Presentatie over jouw beeld van het beroep en jouw talent daarvoor.

Mediaredactie

Je loopt eerst een dag(deel) mee met de eerstejaarsstudenten. Dat is een voorwaarde tot toelating. Daarna kun je beslissen of je een kennismakingsgesprek wil voeren. Deze kennismaking is in een klein groepje waarin we je vragen een relevante opdracht te maken.

Mediavormgever Game ArtistTijdens het kennismakingsgesprek krijg je een opdracht waarmee de mate van je ​creativiteit getest wordt
MediavormgeverThuisopdrachten en eventueel eigen gemaakt werk