Studiekeuze gemaakt, en dan?

Studiekeuze gemaakt, en dan?

Heeft uw zoon/dochter besloten een mbo-opleiding bij ROC Friese Poort te willen volgen? Wanneer uw zoon/dochter een vmbo- of havo diploma heeft behaald of havo-3 succesvol heeft afgerond, dan kan hij/zij naar het mbo. Het niveau van de mbo-opleiding dat uw kind gaat volgen, is afhankelijk van de leerweg die hij/zij in het vmbo heeft gevolgd. Als aankomend mbo-student heeft uw zoon/dochter recht op toelating tot de gekozen opleiding. Wel moet uw zoon/dochter aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Aanmelden voor een mbo-opleiding:

  • Voor het aanmelden heeft uw zoon/dochter DigiD nodig.
  • Meld aan voor 1 april, dan is er voldoende tijd om kennis te maken met uw zoon/dochter voordat we hem/haar laten instromen.  
  • Ga naar de opleidingspagina of naar de aanmeldpagina. Vul de gevraagde gegevens in of controleer de gegevens die zijn ingevuld.
  • Nadat dit is gecontroleerd, komt de volgende stap: Centraal Aanmelden. U komt nu in de online omgeving van Centraal aanmelden terecht. Hier logt uw kind in met DigiD. En dat is handig, hierdoor worden veel gegevens al ingevuld.
  • Nadat de aanmelding is ingediend, komt u weer op de website van ROC Friese Poort terecht. Wij communiceren vanaf nu via het opgegeven e-mailadres. Ook de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek ontvang uw zoon/dochter via e-mail. 

Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. 

Kennismakingsgesprek  

We vinden het belangrijk dat uw zoon/dochter zicht aanmeldt voor een opleiding die bij hem/haar past. Daarom nodigen wij uw kind na aanmelding uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen en horen we graag wat de interesses en ambities zijn en waarom uw zoon/dochter voor deze opleiding hebt gekozen. Tijdens het kennismakingsgesprek komen de vragen aan bod zoals: Wat kan ik? Wat wil ik en waarom wil ik dit? Wat voor werk past bij mij? Hoe bereik ik dit? Wie kan mij daar bij helpen? Deze vragen zijn belangrijk voor de start van de begeleiding in het mbo en sluiten aan bij de keuzelessen in het vmbo. Wanneer uw zoon/dochter niet naar het kennismakingsgesprek komt en geen vervangende afspraak maakt, vervalt het recht op plaatsing.

(voorlopige) Plaatsing

Na het kennismakingsgesprek ontvangt uw zoon/dochter bericht van ons waarin we laten weten of hij/zij is aangenomen voor de opleiding. Soms is er nog een tweede gesprek nodig. Uw kind heeftt recht op toelating tot de opleiding van wanneer hij/zij zich voor 1 april heeft aangemeld en mee heeft gedaan aan de activiteiten. Dit recht wordt toelatingsrecht genoemd. 

Onderwijsovereenkomst

De onderwijsovereenkomst (OOK) is een contract tussen de school en de student waar de rechten en plichten van de student en de school in staan. Deze ondertekent uw zoon/dochter aan het begin van de opleiding (als uw kind toen minderjarig was, dan ondertekenen ouders/verzorgers de overeenkomst). Alle regels waar de school zich aan moet houden staan hier in of in een van de documenten die bij de OOK hoort, zoals het Onderwijs – en Examenreglement (OER) en het deelnemersstatuut.

En dan is het eindelijk zo ver. De start van de mbo-opleiding

Voordat uw zoon/dochter met de opleiding start, ontvang hij/zij een studentnummer. Dit studentnummer is gekoppeld aan een persoonlijke e-mailadres bij ROC Friese Poort, waarmee hij/zij in al onze systemen kan inloggen. Na het activeren van het account van ROC Friese Poort, ontvangt uw zoon/dochter informatie over de start van het schooljaar. En dan kan het avontuur bij ROC Friese Poort beginnen!