Ouderbetrokkenheid

Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk. Wanneer er thuis interesse is voor de opleiding die uw zoon/dochter bij ons volgt, heeft dat veel voordelen voor het studieverloop. Ouderbetrokkenheid betekent eigenlijk niets anders dan interesse tonen en oog hebben voor het wel en wee van uw zoon/dochter.

  ROC Friese Poort wil intensief met u samenwerken aan:
  1. Een succesvolle studieloopbaan voor uw zoon/dochter
  2. Betrokkenheid ouder(s)/verzorger(s) bij loopbaankeuze (LOB)
  3. Een optimale begeleiding voor uw zoon/dochter
  4. Het voorkomen van schooluitval
  Wat doet ROC Friese Poort zoal in het kader van ouderbetrokkenheid?
  • Startgesprek
  • Algemene ouderavonden
  • Ouderavonden per opleiding/domein
  • Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal. Bij studenten jonger dan 18 heeft u als ouder/verzorger standaard toegang. Bij studenten van 18 jaar en ouder heeft de ouder/verzorger GEEN automatische toegang, maar kan de student zelf deze toegang geven via het studentportal van Eduarte
  • Gesprek over bindend studieadvies
  • 10 minuten gesprekken
  • Informatie via de mail vanuit de school of de opleiding
  • Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze visie/beleid
  • Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s)
  • Werkdiners ouder(s)/verzorger(s) en directie
  • Informatiebrochure MBO voor ouder(s)/verzorger(s)
  • Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is

  Uw zoon/dochter volgt een opleiding bij ROC Friese Poort. Wij willen u graag kennis laten maken met onze school. Wij hebben elkaar als ouder(s)/verzorger(s) en school nodig. Als partners in de ontwikkeling van de jongeren, als klankbord en als gesprekspartner. We willen u daarom zoveel mogelijk betrekken bij onze school en ons onderwijs.

  Via onze informatiebrochure maken we u graag wegwijs. We vertellen u hoe wij werken bij ROC Friese Poort. Denk bijvoorbeeld aan ons studentinformatiesysteem Eduarte (voor rooster, presentie, verzuim en verlof en ons ouderportaal) en ons studentenportal www.rocfriesepoortal.nl.

  Open de brochure

  ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.