Ouderbetrokkenheid

Wij vinden uw betrokkenheid belangrijk. Wanneer er thuis interesse is voor de opleiding die uw zoon/dochter bij ons volgt, heeft dat veel voordelen voor het studieverloop. Ouderbetrokkenheid betekent eigenlijk niets anders dan interesse tonen en oog hebben voor het wel en wee van uw zoon/dochter.

  ROC Friese Poort wil intensief met u samenwerken aan:
  1. Een succesvolle studieloopbaan voor uw zoon/dochter
  2. Betrokkenheid ouder(s)/verzorger(s) bij loopbaankeuze (LOB)
  3. Een optimale begeleiding voor uw zoon/dochter
  4. Het voorkomen van schooluitval
  Wat doet ROC Friese Poort zoal in het kader van ouderbetrokkenheid?
  • Startgesprek
  • Algemene ouderavonden
  • Ouderavonden per opleiding/domein
  • Inzicht in verzuim en studieresultaat via ouderportaal. Bij studenten jonger dan 18 heeft u als ouder/verzorger standaard toegang. Bij studenten van 18 jaar en ouder heeft de ouder/verzorger GEEN automatische toegang, maar kan de student zelf deze toegang geven via het studentportal van Eduarte
  • Gesprek over bindend studieadvies
  • 10 minuten gesprekken
  • Informatie via de mail vanuit de school of de opleiding
  • Ouders mee laten denken bij het ontwikkelen van onze visie/beleid
  • Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s)
  • Werkdiners ouder(s)/verzorger(s) en directie
  • Informatiebrochure MBO voor ouder(s)/verzorger(s)
  • Geïntegreerd Jaardocument om verantwoording af te leggen en te laten zien waar ROC Friese Poort mee bezig is

  Uw zoon/dochter volgt een opleiding bij ROC Friese Poort. Wij willen u graag kennis laten maken met onze school. Wij hebben elkaar als ouder(s)/verzorger(s) en school nodig. Als partners in de ontwikkeling van de jongeren, als klankbord en als gesprekspartner. We willen u daarom zoveel mogelijk betrekken bij onze school en ons onderwijs.

  Via onze informatiebrochure maken we u graag wegwijs. We vertellen u hoe wij werken bij ROC Friese Poort. Denk bijvoorbeeld aan ons studentinformatiesysteem Eduarte (voor rooster, presentie, verzuim en verlof en ons ouderportaal) en ons studentenportal www.rocfriesepoortal.nl.

  Open de brochure