Begeleiding

ROC Friese Poort heeft voor alle studenten goede begeleiding hoog in het vaandel staan. Elke student krijgt dezelfde basisbegeleiding vanuit de opleiding, daarnaast is er specifieke begeleiding mogelijk via ons Student Service Centrum (SSC). Deze specifieke begeleiding vraag je als student aan via de studieloopbaanbegeleider (SLB’er).

Studieloopbaanbegeleider (SLB’er)

Uw zoon of dochter krijgt aan het begin van de opleiding een studieloopbaanbegeleider toegewezen. De studieloopbaanbegeleider is een docent van de opleiding die het eerste aanspreekpunt is voor uw kind. Denk aan studieresultaten. Ook kan de SLB’er verder helpen als er andere problemen zijn die de studie belemmeren.

(Vak)docent

Een docent geeft les aan groepen en verzorgt een specifiek onderdeel van de opleiding. Een vakdocent begeleidt voornamelijk op het eigen vakgebied. 

Vertrouwenspersoon

Uw zoon of dochter kan terecht bij een vertrouwenspersoon als hij of zij vragen heeft die hij of zij liever niet met de docent of studieloopbaanbegeleider wil bespreken.

BPV‑begeleider

De BPV-begeleider (stagebegeleider) helpt uw zoon of dochter bij de beroepspraktijkvorming (BPV/stage). De BPV-begeleider komt zo nu en dan op bezoek bij het stagebedrijf om de leerervaring te bespreken samen met student en praktijkopleider.

Decaan

Uw zoon of dochter kan bij een decaan terecht voor vragen over wijziging van opleiding, mogelijke vervolgopleiding en
studiekosten.

Student Service Centrum (SSC)

Binnen alle vestigingen van ROC Friese Poort staat een team van ons Student Service Centrum (SSC) klaar om uw zoon of dochter te begeleiden als hij/zij vastloopt tijdens de opleiding en meer specialistische hulp nodig heeft met betrekking tot beroepskeuze, studieondersteuning of sociaalemotionele begeleiding.

Passend Onderwijs

Passend Onderwijs zetten we op maat in. Samen bepalen we welke begeleiding of ondersteuning de student nodig heeft. De afspraken over deze begeleiding of ondersteuning leggen we vast in een begeleidingsplan. Zolang de opleiding duurt, evalueren we dit begeleidingsplan samen met de student. Onze hulp is altijd gericht op  zelfredzaamheid; het helpt om steeds vaker dingen zelf op te pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen.

Wij bieden verschillende vormen van Passend Onderwijs:

  • Extra begeleiding (individueel of groepsgewijs) bij het onderwijs.
  • Extra begeleiding tijdens de stage.
  • Aanpassingen in het onderwijs of de leeromgeving.
  • Aanpassingen bij toetsing en examinering.

Passend onderwijs kan aangevraagd worden via de SLB’er van uw zoon/dochter. Aanpassingen zijn mogelijk zolang het geen onevenredige belasting voor de school vormt. Daarnaast moeten de aanpassingen passend zijn binnen het niveau van de opleiding.