Aanmelden April op Stil

Heb jij een gezonde relatie met je smartphone? Uit een verkennend onderzoek van ROC Friese Poort blijkt dat 43 procent van de jongeren aangeeft te veel op de smartphone te zitten. Ongeveer 10 procent geeft zelf aan hier ook klachten van te ondervinden zoals concentratieproblemen en het slechter slapen. Tijdens ‘April op stil’ gaan we de deelnemers ondervragen om de effecten van het smartphonegebruik te onderzoeken. 

Als jongere moet je heel sterk in je schoenen staan, want het gevoel dat je iets mist (the fear of missing out, kortweg FOMO), is groot.