0900 8 996 996
(normaal tarief)

Handboek EVC

visie, doelstellingen, inhoud, procedures en werkwijze

Het handboek EVC van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen geeft uitleg over de visie, doelstellingen, inhoud, procedures en werkwijze met betrekking tot het Ervaringscertificaat (EVC) binnen ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Met de vaststelling van dit handboek geeft ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen inhoud aan de regelingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden rond EVC.

Als zodanig is dit handboek tevens een instrument in het kader van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsborging. Door gebruik te maken van dit handboek wordt eenduidig werken op het gebied van EVC bevorderd. Tevens draagt de inhoud uit het handboek bij aan de kennis op het gebied van EVC.

Dit handboek is te gebruiken door een ieder die betrokken is bij een EVC-traject en in te zien voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. Het handboek wordt jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.