Terug

Geïntegreerd Jaardocument ROC Friese Poort 2018

donderdag 27 juni 2019

Ons Geïntegreerd jaardocument 2018 is beschikbaar!

Ons Geïntegreerd jaardocument 2018 is beschikbaar!
In ons Geïntegreerd jaardocument brengen wij onze producten, diensten en activiteiten in beeld.
Ons beleid. Onze visie. Onze kijk op onderwijs.
We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen binnen ROC Friese Poort en ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en verantwoorden de keuzes die we daarbij hebben gemaakt. 

Geïntegreerd jaardocument ROC Friese Poort 2018

Met dit document willen wij de lezers - en dat zijn al onze stakeholders - een compleet overzicht geven van de gebeurtenissen en resultaten in het voorbije jaar.

Ons Geïntegreerd jaardocument 2018 bestaat uit drie delen:
- Bestuursverslag 
- Kwantitatief verslag
- Jaarrekening