Terug

Fries mbo en hbo slaan handen ineen om zorg bij te staan

woensdag 01 april 2020

Friese zorginstellingen en ziekenhuizen bereiden zich voor op een explosieve toename van het aantal patiënten. Om ervoor te zorgen dat zij geen medewerkers tekort komen, slaan het Fries mbo en hbo de handen ineen om zorg bij te staan. 

MBO zorg en welzijn

Het coronavirus breidt zich steeds verder uit. Ook de Friese zorginstellingen en ziekenhuizen bereiden zich voor op een explosieve toename van het aantal patiënten. Dan komen de instellingen gauw medewerkers tekort. Zij vragen op personele hulp, ook van mensen waarvan opleiding en ervaring niet actueel zijn. Het mbo en hbo in Friesland springen bij.  

Samenwerking hbo en mbo in Leeuwarden
Het Friesland College, ROC Friese Poort en NHL Stenden slaan de handen ineen om samen hun steentje bij te dragen: zowel door de inzet van medewerkers met een achtergrond in de zorg als door desgewenste inzet van medewerkers die in ondersteunende taken kunnen worden ingezet. 

De drie scholen hebben op dit moment alle mensen met een dubbele aanstelling (onderwijs en zorg) die al werken in de zorg - waar mogelijk -  vrijgemaakt om al helemaal in die zorg te helpen. Meerdere van deze hybride docenten zijn inmiddels al aan de slag in de zorg. 

Verder hebben de scholen afgesproken - ook buiten de zorgopleidingen - een inventarisatie te maken van beschikbare medewerkers voor de zorg. Opzet is dat de zorginstellingen hun ervaren medewerkers inzetten op de meest cruciale punten en onze collega’s helpen in de vervangende zorg of ander werk waar zij een bijdrage kunnen leveren. 

Gecoördineerde actie
De zorginstellingen in Friesland hebben eerder gekozen voor samenwerking en een gecoördineerde aanpak, om zo adequaat mogelijk te reageren op een (grote) toestroom van coronapatiënten in de regio. De opleidingen sluiten aan door ook collectief te gaan werken, om samen de bijdrage te leveren die de zorg nu zo hard nodig heeft.

De scholen bundelen eveneens hun krachten om soepel en snel in te kunnen spelen op deze regionale vragen. Een goed overzicht van alle beschikbare kennis en ervaring stelt de scholen in staat om de juiste mensen op de juiste plek in de zorg te krijgen.

Dat doen wij onder meer door inzet in de Covid-huizen of in de organisaties die medewerkers vrijmaken voor deze speciale zorgvoorzieningen, waardoor elders in de organisatie personele vragen ontstaan.

Concreet begint deze week een docent van ROC Friese Poort bij Meckema State in Kollum, starten docenten van het Friesland College bij Meriant in Heerenveen,  en NHL Stenden zal derde- en vierdejaars studenten inzetten bij aangesloten partners. Zo leveren de onderwijsorganisaties deze week hun eerste bijdrage, waarbij komende weken mogelijk meer inzet volgt. Aanvullend wordt ook gekeken naar de vraag van de instellingen naar scholing en training van (tijdelijke) medewerkers, die lang niet actief zijn geweest in de zorg.