Terug

Forse groei ROC Friese Poort studenten naar 15.000 studenten

zondag 14 oktober 2018

ROC Friese Poort groeide nog niet eerder zo snel. Dit jaar groeit de totale studentenpopulatie met zo’n 900 studenten naar bijna 15.000 studenten. 

ROC Friese Poort groeide nog niet eerder zo snel. Dit jaar groeit de totale studentenpopulatie met zo’n 900 studenten naar bijna 15.000 studenten. Dat blijkt uit de cijfers op peildatum 1 oktober. Een groei van 6,4%. Tegen de verwachtingen in, omdat het aantal jongeren demografisch gezien gaat krimpen. Meer dan de helft van de groei zit in de zorgopleidingen en het volwassenenonderwijs.

GROEI ZORGOPLEIDINGEN

Voorzitter college van bestuur Remco Meijerink: ”We zijn natuurlijk blij met deze groei bij de zorgopleidingen. We zien dat door alle ontwikkelingen in de zorg de vraag naar vakmensen verandert en toeneemt. Door nauw samen te werken met de zorgaanbieders, kunnen we het onderwijs beter laten aansluiten op die veranderingen. Daarnaast zijn we maatwerk gaan bieden aan studenten. Zij kunnen een route kiezen die bij hun past: leren op locatie bij een zorginstelling of de reguliere opleiding. Bij het leren op locatie hebben studenten meer eigen regie op hun leertraject. Het werkveld vraag ook om medewerkers met het vermogen de eigen regie te pakken.”

VOLWASSENENONDERWIJS: LEVEN LANG LEREN

Ook het volwassenonderwijs groeit fors. Zo’n 60% van de groei, bestaat uit volwassenen. “Dat komt door de aantrekkende arbeidsmarkt. Een van onze ambities de komende jaren, is verder invulling te geven aan een leven lang ontwikkelen. Onze specialisten in het volwassenonderwijs leveren nu al maatwerk in nauw overleg met het werkveld. Ook vinden we het belangrijk om mensen die nu langs de kant staan, met onderwijs op maat een plek te geven op de arbeidsmarkt.”, aldus Meijerink.

GROEI ANDERE STUDIERICHTINGEN

De groei van ROC Friese Poort zit niet alleen in de zorg. Zo groeien ook de studierichtingen Pedagogiek en Onderwijs, Entreeopleidingen, Economie en Ondernemen.

VAKMENSEN HARD NODIG

”Het lijkt er overigens op dat dit jaar sowieso meer jongeren voor een mbo-opleiding kiezen. En dat vinden we vooral goed nieuws, want vakmensen zijn hard nodig. We krijgen signalen dat de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij studenten werken en leren, landelijk gezien groeit. 65% van onze groei zit bij de BBL. Tegelijkertijd zien wij zelf ook groei bij de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).”