0900 8 996 996
(normaal tarief)

Extra aanbod begeleiding

Ons extra aanbod aan begeleiding of ondersteuning zetten we op maat in. Samen bepalen we welke begeleiding of ondersteuning jij nodig hebt. De afspraken over deze begeleiding of ondersteuning leggen we vast in een begeleidingsplan dat we als bijlage toevoegen aan de onderwijsovereenkomst. Zolang je opleiding duurt, evalueren we dit begeleidingsplan samen met jou. Onze hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt je om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen.

ROC Friese Poort biedt verschillende vormen van extra begeleiding of ondersteuning:
Extra begeleiding (individueel of groepsgewijs) bij het onderwijs

 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden
 • Begeleiding gericht op sociale vaardigheden
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie

Extra begeleiding tijdens de stage

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw behoefte aan ondersteuning
 • Extra stagebezoeken
 • Ondersteuning bij het aanleren van beroepscompetenties

Aanpassingen in het onderwijs of de leeromgeving

 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster
 • De plaats in de klas of de mogelijkheid van een timeout moment

Aanpassingen bij toetsing en examinering

 • Extra tijd voor toetsen en examens
 • Een prikkelvrije ruimte
 • Aangepaste afname van examens

Als je in het bezit bent van een dyslexieverklaring of als vastgesteld is dat je ernstige problemen hebt met rekenen (dyscalculie), dan kun je gebruik maken van aanpassingen bij toetsing en examinering.

Studeren met een beperking / Passend Onderwijs
Sommige studenten hebben een beperking die hen belemmert in het leerproces (bijvoorbeeld een handicap, chronische ziekte, leer- of gedragsproblemen). ROC Friese Poort heeft voor deze studenten in elke vestiging een Coördinator Passend Onderwijs, waar iedereen terecht kan met specifieke vragen over studeren en werken met een beperking.
Meer informatie:

Topsport
Als topsporter ben je veel tijd kwijt aan trainen, wat het volgen van een opleiding vaak lastig maakt. Maar het behalen van een diploma is wel verstandig, want wat als je geblesseerd raakt of je topsportcarrière ten einde is? ROC Friese Poort wil graag rekening houden met topsporters en sporttalenten door je aangepaste onderwijsbegeleiding te bieden. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met Topsport Noord, dat deel uitmaakt van het Olympisch Netwerk Noord Nederland.

Meer informatie
Coördinator topsport 
de heer B. Koot (0512) 76 77 00 
e-mail: bkoot@rocfriesepoort.nl