Terug

Experiment rond diversiteit in het mbo; Rotterdam ontmoet Urk

maandag 15 maart 2021

Een 24-uurs ontmoeting tussen mbo-studenten en docenten uit Rotterdam en Urk gaf naast inspiratie ook gezonde spanning. Onbewuste en bewuste stereotypen werden op de proef gesteld en gaven nieuwe inzichten over de ander en jezelf.

 

Een 24-uurs ontmoeting tussen mbo-studenten en docenten uit Rotterdam en Urk gaf naast inspiratie ook gezonde spanning. Onbewuste en bewuste stereotypen werden op de proef gesteld en gaven nieuwe inzichten over de ander en jezelf. Het is één van de conclusies uit de publicatie van ECBO, na de opdracht van minister van Engelshoven (OCW) om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit in het MBO. Samen met ROC Friese Poort, Zadkine en het practoraat Verschillen Waarderen experimenteerden de onderzoekers met werkvormen die worden gelanceerd in de campagneweek voor een Inclusief MBO (op initiatief van Stichting School & Veiligheid).

Inspiratie en gezonde spanning
Niet eindeloos discussiëren over elkaars tegenstellingen, maar elkaars verschillen ontdekken en leren waarderen door te doen en ervaren. Van dialoog naar diapraxis, dat was de insteek van de 24-uurs ontmoeting tussen studenten van ROC Friese Poort en Zadkine. Najat Ahmadi (Zadkine): “Het vooruitzicht om 24 uur met onbekenden uit een hele andere regio te zijn gaf gezonde spanning: hebben we wel dezelfde voorkeuren qua eten en omgang? Daar werden onze eerste vooroordelen al zichtbaar! Maar toen we een gezamenlijke opdracht kregen, was ons doel het enige dat telde en gingen onze verschillen naar de achtergrond.” Koen Vos (ROC Friese Poort) vult aan: “Door verschil kun je elkaar versterken, maar het is ook best spannend om te kijken hoe ik me verhoud tot de ander en de wereld. De werkvormen hielpen om te werken met verschillen: bij het uitvoeren van een gezamenlijke challenge (wie neemt initiatief?), het maken van woonkamerafspraken (schoenen aan of uit?) en het invullen van complimentenposters (waarderen we assertiviteit?).”

De samenleving als huis dat we samen bouwen
Inspiratiebron voor de 24-uurs was de metafoor van de Britse filosoof en rabbijn Jonathan Sacks, die de samenleving schetst als een groot landhuis met verschillende privévertrekken en een gezamenlijke woonkamer. Inderdaad bleken de studenten erg bereid om uit de wachtkamer van de samenleving te stappen en met ‘anderen’ de ontmoeting en de verantwoordelijkheid aan te gaan in ‘de gezamenlijke’ woonkamer. Zo kwam de groep letterlijk samen in één groot huis, waarin samen geleefd en gewerkt werd. Dat betekende ook afspraken maken hoe we met elkaar omgaan. En verkennen hoe we ruimte maken voor elkaars waarden, vanuit een aantal vaste normen. Deze ontwerpprincipes en verschillende werkvormen zijn uitgewerkt in de publicatie.

ROC Friese Poort als ontmoetingsschool
 “Hoe leren we elkaars verschillen waarderen en in diversiteit samen te leven is het vraagstuk waar het binnen ons onderwijs ook om draait. Het gaat om meer dan het leren van een vak.” vertelt Alice Muller, lid College van Bestuur ROC Friese Poort. “Wij zijn een inclusieve organisatie waar iedereen zich welkom moet voelen en waar we het gesprek aangaan over alles wat het leven waardevol maakt. We gunnen daarom alle studenten een ervaring zoals de studenten uit Rotterdam en Urk hebben opgedaan. We gaan activiteiten en onderwijsexperimenten ontplooien waarbij studenten ervaringen opdoen met ‘de andersheid’ van anderen en met elkaar in actie komen. Maar vooral ook elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.  Corona heeft ons geleerd dat elkaar ontmoeten een wezenlijk onderdeel is van ons zijn en onze ontwikkeling. Wij stimuleren dit door ROC Friese Poort in te richten als ontmoetingsschool. Ontmoeten kan op allerlei manieren zoals samen te eten, onderwijsexperimenten aan te gaan, samen muziek te maken, tafeltennissen in de hal van school en uiteraard in de klas. We hopen zeer op deze manier een bijdrage te leveren aan saamhorigheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.”

Meer over het experiment is te lezen in de publicatie van ECBO