Wat je al kunt, mag je laten zien

EVC Politie

Direct aanmelden

Van harte welkom op de EVC Politie-site van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Je komt hier terecht omdat je geïnteresseerd bent in onze EVC-procedure Politie. Wij voeren deze procedures uit in opdracht van de Politie. Dit doen wij samen met het EVC Dienstencentrum.

Wat je al kunt, mag je laten zien

Als medewerker bij de Politie beschik je, net als andere werknemers in Nederland, vaak over meer kennis en vaardigheden dan je kunt aantonen met behaalde diploma's. In een Ervaringscertificaat (EVC) worden in de praktijk geleerde competenties in combinatie met (intern) gevolgde opleidingen erkend. Een vakdeskundige assessor vergelijkt je competenties met een landelijke opleidingsstandaard, meestal een hbo-, mbo- of branchestandaard. Je vult hiervoor een ePortfolio met bewijzen van je competenties en wordt er een criteriumgericht interview met je gevoerd. De assessor gaat met je in gesprek over je competenties en beschrijft in het EVC-rapport over welke competenties jij beschikt. De gedachte achter EVC is: wat je al kunt, mag je laten zien.

Het Ervaringscertificaat is een waardevol bewijs van kennis en vaardigheden, ook zonder diplomawens. Met een Ervaringscertificaat heb je een erkend bewijs in handen van je kennis, kunde en vakmanschap. Je hebt zo meer zicht op competenties en ontwikkelmogelijkheden. Je wordt gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met je loopbaanontwikkeling. Onze ervaring is dat EVC duurzame inzetbaarheid stimuleert, mits het instrument voor het juiste loopbaandoel wordt ingezet, jezelf gemotiveerd bent, ondersteund wordt door je leidinggevende en goed wordt begeleid door de EVC-aanbieder.

Procedure

Een EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage. Hieronder lees je hoe EVC er precies uitziet.

Intake en advies
Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen, plannen wij een intakegesprek met je in om te bepalen of een EVC-traject zinvol is. Tijdens de intake staan de volgende vragen centraal:

  • Is EVC de juiste methode om je loopbaandoel te bereiken?
  • Sluit je ervaring aan bij de door jou gekozen opleidings- of branchestandaard?
  • Heb je voldoende bewijsmateriaal om je competenties te onderbouwen?
  • Heb je voldoende tijd om een EVC-traject te doorlopen?

Op basis van de intake adviseren wij je om wel of geen EVC-traject te starten. Voordat het traject van start gaat, sluiten wij met jou een EVC-overeenkomst. Ook stellen wij samen met jou een persoonlijke planning op.

Portfolio-opbouw
In deze fase ga je aan de slag met je eigen (online) portfolio. Je vergelijkt je eigen competenties met de door jou gekozen standaard en je verzamelt hiervoor bewijsmateriaal. Voorbeelden van bewijsstukken zijn kopieën van diploma's, getuigschriften, functieprofielen en arbeidsovereenkomsten. Ook maak je verslagen van werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Je wordt begeleid door een ervaren portfoliobegeleider.

Portfoliobeoordeling
Als je portfolio klaar is, dan wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor. Deze assessor is expert is op het gebied van de gekozen standaard. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in jouw portfolio aantoont dat je de gevraagde kennis en ervaring hebt. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond zijn, zal de assessor extra aandacht besteden in het assessment.

Assessment
Het assessment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek, meestal in combinatie met een werkplekbezoek. De beoordelingsprocedure wordt bewaakt door een tweede assessor. Als het assessment niet uitgevoerd kan worden op je werkplek dan kunnen wij samen met jou en je leidinggevende kijken of een andere praktijkomgeving geschikt is.

Rapportage
De assessoren stellen jouw Ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat een overzicht van de competenties die erkend worden, met een duidelijke onderbouwing en conclusie.

Uitvoering EVC-trajecten voor de Politie

Zowel ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen als het EVC Dienstencentrum hebben ruime ervaring met de uitvoering van EVC-trajecten op mbo-niveau. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen voert landelijk EVC-trajecten uit voor o.a. Defensie en is daarnaast met name actief in de zakelijke dienstverlening op het gebied van EVC. Het EVC Dienstencentrum is uitvoerder geweest van EVC-trajecten in een eerdere pilot bij de Politie (2013-2014). Daarnaast voeren zij diverse EVC-trajecten uit in het bedrijfsleven en bij gemeenten. Kortom, een partner waar wij graag mee samenwerken. Gezamenlijk hebben wij een landelijke dekking in de uitvoering van EVC en een ruim aanbod aan erkenning in verschillende opleidingsdomeinen zoals logistiek, beveiliging, zakelijke dienstverlening, bouw-infra en techniek. Hiermee bieden we een totaalpakket aan EVC-dienstverlening voor de Politie en is er altijd sprake van maatwerk. Voor jou betekent dit een persoonlijk adviestraject bij jou in de buurt.

Animatiefilm EVC-procedure

Er is een animatie beschikbaar die inzicht geeft in de hele EVC-procedure. Deze animatie is via het computersysteem van de Politie waarschijnlijk niet toegankelijk. Je kunt de link op je computer thuis bekijken (www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/animatie/index.html).

Aanmelden

Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor een EVC-intakegesprek. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek en de inloggegevens naar de EVC-Politie omgeving.We gaan ervan uit dat je leidinggevende op de hoogte is van je aanmelding. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Ineke Brouwer van het RBO/EVC Dienstencentrum via telefoonnummer (050) 5262900 of e-mail i.brouwer@rbo.nl

ROCFPBO     EVC Dienstencentrum        Politie logo

Aanmelden