Wat je al kunt, mag je laten zien

EVC Politie

Direct aanmelden

EVC Politie
Wat je al kunt, mag je laten zien

Van harte welkom op de aanmeldingssite van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Je komt hier terecht omdat je als medewerker van de Nationale Politie interesse hebt in een EVC traject op mbo-niveau.

De EVC trajecten worden uitgevoerd door RBO/EVC Dienstcentrum. EVC Dienstencentrum is erkend EVC aanbieder en onderdeel van de Stichting RBO. De eventuele verzilvering wordt uitgevoerd door ROC Friese Poort.

Wat je al kunt, mag je laten zien
Als medewerker bij de Politie beschik je, net als andere werknemers in Nederland, vaak over meer kennis en vaardigheden dan je kunt aantonen met behaalde diploma's. In een Ervaringscertificaat (EVC) worden in de praktijk geleerde competenties in combinatie met (intern) gevolgde opleidingen erkend. Een vakdeskundige assessor vergelijkt je competenties met een landelijke opleidingsstandaard, meestal een hbo-, mbo- of branchestandaard. Je vult hiervoor een ePortfolio met bewijzen van je competenties en wordt er een criteriumgericht interview met je gevoerd. De assessor gaat met je in gesprek over je competenties en beschrijft in het EVC-rapport over welke competenties jij beschikt. De gedachte achter het Ervaringscertificaat is: wat je al kunt, mag je laten zien.

Het Ervaringscertificaat is een waardevol bewijs van kennis en vaardigheden, ook zonder diplomawens. Met een Ervaringscertificaat heb je een erkend bewijs in handen van je kennis, kunde en vakmanschap. Je hebt zo meer zicht op competenties en ontwikkelmogelijkheden. Je wordt gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met je loopbaanontwikkeling. Onze ervaring is dat het Ervaringscertificaat duurzame inzetbaarheid stimuleert, mits het instrument voor het juiste loopbaandoel wordt ingezet, jezelf gemotiveerd bent, ondersteund wordt door je leidinggevende en goed wordt begeleid door de EVC-aanbieder.

Procedure
Een EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage. Hieronder lees je hoe het traject Ervaringscertificaat er precies uitziet.

Intake en advies
Nadat het RBO/ EVC Dienstencentrum je aanmelding heeft ontvangen, wordt er een intakegesprek met je ingepland om te bepalen of een traject Ervaringscertificaat zinvol is. Tijdens de intake staan de volgende vragen centraal:

  • Is een traject Ervaringscertificaat de juiste methode om je loopbaandoel te bereiken?
  • Sluit je ervaring aan bij de door jou gekozen opleidings- of branchestandaard?
  • Heb je voldoende bewijsmateriaal om je competenties te onderbouwen?
  • Heb je voldoende tijd om een traject Ervaringscertificaat te doorlopen?

Op basis van de intake word je geadviseerd om wel of geen traject Ervaringscertificaat te starten. Voordat het traject van start gaat, sluit het RBO/EVC Dienstencentrum met jou een EVC-overeenkomst. Ook wordt er een persoonlijke planning met je opgesteld.

Portfolio-opbouw
In deze fase ga je aan de slag met je eigen (online) portfolio. Je vergelijkt je eigen competenties met de door jou gekozen standaard en je verzamelt hiervoor bewijsmateriaal. Voorbeelden van bewijsstukken zijn kopieën van diploma's, getuigschriften, functieprofielen en arbeidsovereenkomsten. Ook maak je verslagen van werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Je wordt begeleid door een ervaren portfoliobegeleider.

Portfoliobeoordeling
Als je portfolio klaar is, dan wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor. Deze assessor is expert is op het gebied van de gekozen standaard. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in jouw portfolio aantoont dat je de gevraagde kennis en ervaring hebt. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond zijn, zal de assessor extra aandacht besteden in het assessment.

Assessment
Het assessment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek, meestal in combinatie met een werkplekbezoek. De beoordelingsprocedure wordt bewaakt door een tweede assessor. Als het assessment niet uitgevoerd kan worden op je werkplek dan kunnen wij samen met jou en je leidinggevende kijken of een andere praktijkomgeving geschikt is.

Rapportage
De assessoren stellen jouw Ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat een overzicht van de competenties die erkend worden, met een duidelijke onderbouwing en conclusie.

Uitvoering trajecten Ervaringscertificaat voor de Politie
Het RBO/EVC Dienstencentrum heeft ruime ervaring met de uitvoering van trajecten Ervaringscertificaat op mbo-niveau. Het RBO/EVC Dienstencentrum is uitvoerder geweest van trajecten Ervaringscertificaat in een eerdere pilot bij de Politie (2013-2014). Daarnaast voeren zij diverse trajecten Ervaringscertificaat uit in het bedrijfsleven en bij gemeenten. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen heeft ruime ervaring en mogelijkheden op het gebied van verzilvering en scholing na EVC. Gezamenlijk hebben wij een landelijke dekking in de uitvoering van EVC en een ruim aanbod aan erkenning in verschillende opleidingsdomeinen zoals logistiek, beveiliging, zakelijke dienstverlening, bouw-infra en techniek. Hiermee bieden we een totaalpakket aan EVC-dienstverlening voor de Politie en is er altijd sprake van maatwerk. Voor jou betekent dit een persoonlijk adviestraject bij jou in de buurt.

Animatiefilm Ervaringscertificaat procedure
Er is een animatie beschikbaar die inzicht geeft in de hele procedure van het Ervaringscertificaat. Deze animatie is via het computersysteem van de Politie waarschijnlijk niet toegankelijk. Je kunt de link op je computer thuis (in Chrome) bekijken www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/animatie/index.html

Aanmelden

Je kunt je via onderstaand formulier aanmelden voor een EVC-intakegesprek. Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek en de inloggegevens naar de EVC-Politie omgeving. We gaan ervan uit dat je leidinggevende op de hoogte is van je aanmelding. Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Ineke Brouwer van het RBO/EVC Dienstencentrum via telefoonnummer (050) 5262900 of e-mail i.brouwer@rbo.nl

logo BO     EVC Dienstencentrum        Politie logo

Aanmelden