Handhaving

"Er was altijd gelegenheid om vragen te stellen, ook buiten de lesdagen."

Ervaringsverhaal van een student uit het volwassenenonderwijs

Voor mijn werk als Handhaver was het nodig dat ik mijn BOA-certificaat behaalde. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen bood deze klassikale cursus aan. De docent gaf bij aanvang een heldere toelichting op de opbouw en inhoud van de cursus. Zo wist ik direct bij de start precies wat ik gedurende de cursus kon verwachten. Ondanks dat er tijdens de cursus veel theorie aan de orde komt, zorgde de docent voor een goede afwisseling tijdens de lesdagen door oefeningen aan te bieden. Dankzij oefentoetsen wist ik precies wat ik van de examens kon verwachten. Ik heb mede daardoor beide examens in 1 keer gehaald.

De docent heeft veel kennis en behandelde leuke en relevante praktijkvoorbeelden. Hij was altijd goed voorbereid. De docent bracht zijn eigen ervaring in bij diepgaande onderwerpen, om zo een goed beeld te geven. De hoeveelheid lesstof die in een korte tijd behandeld moet worden zorgde er voor dat ik buiten de lesdagen af en toe ook aan de slag moest. Tijdens de cursus was er altijd gelegenheid om vragen te stellen, ook buiten de lesdagen. Als ik mij persoonlijk wilde verdiepen in een bepaald onderwerp kreeg ik daar altijd de gelegenheid voor. Ik heb de cursus met plezier en succesvol afgerond en kan deze ervaring direct toepassen in mijn werk.

Student BOA