Terug

Eerste certificering keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische vaardigheden Verzorgenden Patyna

vrijdag 13 december 2019

Op donderdag 12 december ontvingen verzorgenden van Patyna hun certificaat voor het keuzedeel K0119 Verplegende en verpleegtechnische vaardigheden. Dit is de eerste groep die het nieuwe certificeerbare keuzedeel heeft afgerond. De medewerkers kunnen nu breder worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen ondersteunende taken combineren met verplegende en verpleegtechnische handelingen. Het keuzedeel is geaccrediteerd, dit betekent dat ze het keuzedeel afsluiten met een mbo-certificaat in het diplomaregister van DUO.

Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen, de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

  • Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt
  • Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan
  • Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen
  • Biedt passende zorg
  • Voert verpleegtechnische handelingen uit
  • Evalueert en legt de zorgverlening vast

Beginnend beroepsbeoefenaren hebben meer kans op werk bij afdelingen van instellingen waar ondersteunende en verplegende taken worden gecombineerd. 

Certificering K0119 Verzorgenden Patyna

Van harte gefeliciteerd!

Over keuzedelen
Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kun je je verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn ook geschikt voor bijscholing van werknemers. Afhankelijk van het keuzedeel, sluit je het arbeidsmarktrelevant keuzedeel af met een mbo-certificaat in het diplomaregister van DUO of een certificaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Met een keuzedeel vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding.