Een leven lang leren: Verleiden en opleiden met Spiegeltheater

Hoe verleid je medewerkers in Zorg & Welzijn tot een leven lang leren? Eilke Oosterhoff, coördinator cursorisch onderwijs Z&W, zet bij opdrachtgevers het Spiegeltheater in. “Het geeft plezier en energie, laat zien dat leren leuk is én doet verlangen naar meer”

Als bedrijven Eilke benaderen met een opleidingsbehoefte, kijkt ze eerst hoe ze deze kan verpakken in een mbo-certificaat. Patyna wil bijvoorbeeld een andere koers varen met voeding. Zo’n 300 tot 400 medewerkers moeten getraind worden voor hun nieuwe rol. Ze gaan voeding uitserveren en spelen in op verschillende situaties en wensen bij afdelingen en cliënten.

Eilke: “Hiervoor bieden we het mbo-certificaat Voeding & hospitality aan. De vraag van het bedrijf was vervolgens hoe ze medewerkers hiervoor kunnen interesseren, zonder dat zo’n grootschalig opleidingstraject tot onrust of weerstand leidt. Daarop introduceerden we het Spiegeltheater. Een werkvorm waarbij je met plezier en humor reflectie uitlokt en waarmee je deelnemers laat zien hoe leuk leren kan zijn. Dit wordt uitgevoerd door eigen trainers en docenten van ROC Friese Poort, die de opleiding tot trainingsacteur hebben gedaan”.

Hilarisch

Hoe werkt het? “De opdrachtgever levert praktijksituaties aan, die onze acteurs verwerken in een hilarisch uitvergroot kort toneelstukje. Bijvoorbeeld een cliënt die ooit eens heeft aangegeven dat hij wil ontbijten met een boterham met kaas. Vervolgens krijgt hij dat jarenlang elke dag voorgeschoteld, want niemand vraagt of hij ook eens ei wil. In de zaal kijken 50 tot 100 mensen toe hoe dat helemaal uit de hand loopt. Vervolgens wordt het toneelstukje scène voor scène opnieuw gespeeld, waarbij de zaal steeds aangeeft wat de acteurs anders moeten doen. Wat dit oplevert, is in de eerste plaats veel plezier en energie omdat het zo misloopt. Tegelijkertijd dwingt het tot reflectie; hoe doen we het nu en wat kan anders? Het is een laagdrempelige, lichte vorm van een rollenspel, waarbij je energie uit de hele club haalt. Bij reguliere rollenspellen heb je toch vaak dat mensen wegzakken en blij zijn dat ze zelf niet op het podium staan.

Aftrap

Naast Patyna wordt de werkvorm aangeboden bij Suver Thús, een organisatie die huishoudelijke hulp biedt. Eilke:

“De directeur wil graag dat zijn 800 medewerkers niet alleen het huis schoon en leefbaar houden, maar ze ook kansen bieden om eigen talenten te ontwikkelen en door te groeien in de zorg. Hier is het Spiegeltheater een energieke aftrap voor een cultuuromslag, die mede vorm krijgt in het opleidingsaanbod. Dat is toch veel leuker dan alleen een praatje van de directeur?”

Personeelstekort

Zowel de mbo-certificaten als het Spiegeltheater zijn manieren om het personeelstekort in de zorg aan te pakken, ziet Eilke, die in het landelijke Kennisplatform mbo-certificaten zit. “Van de instromers in de zorg in 43% na twee jaar weer weg. Dit komt onder meer door een tekort aan loopbaanperspectief en te weinig uitdaging in de werkzaamheden. Veel medewerkers blijven op niveau 2 en vinden het dan wel goed. Ze zijn onzeker over hun leervermogen of hebben de boodschap gekregen dat een dubbeltje nooit een kwartje kan worden. Vaak lopen ze ook nog stuk op generieke eisen bij een mbo-opleiding, zoals taal en rekenen. Bij een mbo- of keuzedeelcertificaat zitten die onderdelen er niet in. Daarom zijn deze certificaten zo belangrijk voor mensen die graag in de zorg willen en kunnen werken, maar te veel belemmeringen zien om een diplomaroute te volgen. Overigens kan die route natuurlijk altijd later, met eventueel vrijstellingen vanwege het behaalde mbo-certificaat. Met het Spiegeltheater maken we deze opstap naar leren nog aantrekkelijker en laagdrempeliger”

Contact met Eilke

Wil je in contact komen met Eilke? Mail naar ehoosterhoff@rocfriesepoort.nl of bel 0648138264.