Docent Martijn Mollema

Docent Martijn aan het woord

“Het mooie van volwassenenonderwijs is dat elke student er zelf bewust voor kiest. Dit betekent dat iedereen intrinsiek gemotiveerd is”, zegt docent Martijn Mollema. “En omdat vrijwel iedereen werkervaring heeft - of opdoet - leren studenten ook heel veel van elkaar.”

Martijn werkt in het team Welzijn in Sneek als docent Pedagogisch werk en Maatschappelijke zorg. Ook is hij opleidingscoördinator Pedagogisch werk. Hij vertelt: “De meesten studenten zijn in de twintig, maar we hebben ook oudere studenten en zelfs één student van 76 jaar. Velen hebben al werkervaring. Zo is er een groep studenten die in de kinderopvang werkt en niveau 4 wil halen. Hun werkgever betaalt de opleiding. Maar er zijn ook studenten die aan de opleiding beginnen zonder werk in welzijn of onderwijs. Zij zoeken zelf een organisatie waar ze twee dagen per week stage mogen lopen. We hebben bijvoorbeeld zij-instromers vanuit het bankwezen en de zorg, maar ook studenten zonder werkervaring. Er is veel mogelijk.”

Gemotiveerd
Het programma is voor alle studenten ongeveer hetzelfde. Je bent twee dagen per week op je werk- of stageplek en één dag per week op school. Martijn: “Je doet alle praktijkopdrachten op je werk. Thuis hoef je eigenlijk alleen de uitwerking en verantwoording van je opdrachten te maken. Het is natuurlijk wel een belasting en investering, maar ik hoor van iedereen dat het goed te doen is. In het jongerenonderwijs duurt het drie jaar om niveau 4 te halen, maar bij ons zijn de studenten gemiddeld in twee jaar klaar. Dat komt vooral omdat iedereen hier gemotiveerd is.”

Uitwisseling
Daarnaast is er al veel expertise in de groep zelf aanwezig, omdat iedereen werkervaring opdoet. Martijn: “De werkvormen zijn daar ook op afgestemd. We gaan uit van de praktijkervaringen die studenten opdoen; het boek dient vooral als naslagwerk. Als docent ben ik vooral bezig de uitwisseling op gang te krijgen. Juist omdat studenten uit verschillende werkvelden komen, kunnen ze een andere kijk op de zaak hebben. Dat levert waardevolle gesprekken op, die enorm interessant en leerzaam zijn. Het is een heel interactieve en leuke vorm van leren.”

Aanraden
Ook als je al jaren in dit werkveld werkt, is de opleiding een mooie aanvulling, vindt Martijn. Studenten zeggen vaak: ‘Ik dacht dat ik alles wel wist, maar ik heb toch een andere blik op mijn werk gekregen.’ Je wordt je bewuster van wat je doet en leert beter onderbouwen en verantwoorden waarom je iets op een bepaalde manier doet. Deze opleiding is echt een verdieping die ik zeker kan aanraden.”

Corona
In deze tijd van Corona komen de studenten uiteraard niet naar school. Martijn: “Het onderwijs is nu volledig digitaal. We doen veel met beeldbellen in Teams, waardoor we als groep toch bij elkaar kunnen komen. Ook de gesprekken met werkgevers doe ik nu online. Juist bij een volwassen stagiaire wordt vaak gedacht dat iemand het wel kan, maar ook onze studenten zijn nieuw en hebben hun vragen en onzekerheden. Daarom vinden we het contact met het werkveld heel belangrijk. Er zitten hier ook studenten vanuit Alkmaar, Groningen, Urk en Meppel. Ik merk dat het beeldbellen mij veel reistijd scheelt, dus dat blijf ik misschien wel doen.”

 

Martijn Mollema