Terug

Digitale Weerbaarheid in het zorg- en welzijnsberoep

dinsdag 26 mei 2020

Het practoraat Digitale Weerbaarheid doet onderzoek naar de Digitale Weerbaarheid in het zorgberoep. 

Het practoraat Digitale Weerbaarheid doet onderzoek naar de Digitale Weerbaarheid in het zorgberoep. Er is een enquête uitgezet onder volwassen zorg-studenten van ROC Friese Poort vestiging Emmeloord. Aan de studenten is gevraagd wat zij verstaan onder digitale weerbaarheid in hun beroep, binnen welke beroepssituaties zij hier mee geconfronteerd worden en welke adviezen zij aan de opleidingen mee willen geven. Deze enquête is onderdeel van een groter onderzoek naar het inbedden van digitale weerbaarheid in mbo-opleidingen voor zorgberoepen.

Enquête resultaten

  • 65% denkt bij Digitale Weerbaarheid vooral aan privacy en veiligheid.
  • 75% heeft wel eens een situatie meegemaakt waarbij gegevens van cliënten op een onzorgvuldige wijze binnen het digitale verkeer plaats kunnen vinden of plaats hebben gevonden.

De studenten werd ook gevraagd over ethisch en veilig omgaan met gegevens van klanten.

  • Ongeveer 75% denkt niet alleen na over organisatorische maatregelen maar ook over gedragsaspecten als het gaat om Digitale Weerbaarheid. De studenten denken hierbij o.a. aan rapporteren.
  • 71% geeft aan dat de mbo-opleiding zou moeten voorzien in informatie/ kennisoverdracht gericht op het creëren van een veilige digitale omgeving.

 

De mbo-opleiding zou moeten voorzien in informatie/ kennisoverdracht gericht op het creëren van een veilige digitale omgeving.