Desi Ettema volgt Fotografie in Drachten

“Ik leer hier ontzettend veel. Dat komt vooral doordat je veel zelf moet doen, ook buiten schooltijden om. Dat vind ik wel prima, als fotograaf ga je ook veel zelf op pad.”

“Ik liep een beetje vast en het wilde allemaal even niet meer. Door rebound kon ik een pauze nemen van school en alles eromheen. Daarna wilde ik weer naar een normale opleiding. Uiteindelijk koos ik Fotografie in Drachten. Als ik deze opleiding heb afgerond wil ik voor mezelf beginnen."