Terug

De fiscale scholingsaftrek blijft in 2019 bestaan

maandag 10 december 2018

De fiscale studieaftrek blijft toch in 2019 nog bestaan. Je kunt dus ook in 2019 je studiekosten nog aftrekken bij je belastingaangifte.

Waar eerder werd gecommuniceerd dat je in 2019 niet langer je scholingskosten of kosten voor een EVC-procedure als aftrekpost kon opgeven bij de belastingaangifte, is er inmiddels door de Belastingdienst bekend gemaakt dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan. Het kabinet heeft de intentie om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening. Omdat de uitwerking een nader uitgebreid voorbereidingstraject met verschillende partijen vergt, is vooralsnog besloten dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal op een later moment worden opgenomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel. 

Dit betekent concreet dat de fiscale studieaftrek in 2019 nog blijft bestaan en je dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken.

Overweeg jij om een cursus of opleiding te volgen en betaal jij dit zelf? Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om in 2019 met een opleiding te starten (en te bekostigen), gezien de intentie van het kabinet om de fiscale aftrek van scholingsuitgaven te vervangen door een individuele leerrekening.

Wanneer mag je studiekosten aftrekken van de belasting?
Particulieren die een cursus of opleiding voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven.

Echter, niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Zo dien je te voldoen aan onder andere onderstaande voorwaarden:

  • je hebt geen recht op studiefinanciering
  • Jij of je fiscale partner moeten zelf de kosten voor de studie betalen (en niet je werkgever). 
  • De opleiding of studie is gericht op je (toekomstig) beroep.
  • Er is sprake van een leertraject. Dat betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreide informatie vinden over deze regeling en de eisen die zij daaraan stellen.