Terug

De eerste twee groepen welzijnsassistenten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontvingen woensdag hun welverdiende certificaat

vrijdag 05 juli 2019

De eerste twee groepen welzijnsassistenten van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontvingen woensdag hun welverdiende certificaat. De welzijnsassistenten hebben allemaal hun training met een goed gevolg afgerond en kunnen nu officieel beginnen met hun werkzaamheden, waarbij de focus ligt op het welzijn van de bewoner. Woensdag 10 juli ontvangen de laatste 2 groepen hun certificaat. Daarmee gaan er ruim 100 nieuwe medewerkers aan de slag bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Bijzonder is de op maat gemaakte training die Zorggroep Oude en Nieuwe Land samen met ROC Friese Poort heeft ontwikkeld. Hierbij hebben docenten en specialisten van ZONL de nieuwe medewerkers op weg geholpen in hun nieuwe functie. Rode draad in deze training is de persoonsgerichte zorg en de eigen regie van de bewoners. Het klavergesprek speelt hierbij een grote rol. Het klavergesprek is een unieke, door Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelde, zeer laagdrempelige methode om het levensverhaal van de bewoners te laten vertellen. Wat vindt de bewoner zelf belangrijk? Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoner? Deze nieuwe gespreksmethode zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg beter te realiseren is, doordat de verzorgenden de bewoners nog beter leren kennen. De Welzijnsassistent zal samen met het team de vertaalslag maken van het gesprek naar de praktijk. Bij de start van hun baan zullen alle nieuwe werknemers gekoppeld worden aan een buddy, een collega die inmiddels de weg weet.

Met de Welzijnsassistent krijgt ZONL er een nieuwe functie bij. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde voor de komende jaren extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Van dit kwaliteitsbudget moet minimaal 85% gebruikt worden voor de inzet van extra zorgpersoneel. Dat hebben we nu goed benut voor de Welzijnsassistenten. “Het welzijn en persoonsgericht werken staat in deze functie voorop. We willen de bewoner een zinvolle dag bezorgen. Daar hoort ook bij dat we kijken waar de bewoner nog van waarde kan zijn bij praktische zaken, zoals samen koken of de tafel dekken. Maar ook dat we bewoners aan elkaar verbinden”, legt Thea de Boer, manager Wonen en zorg bij ZONL uit. “Daarom zochten we niet zozeer mensen met een diploma maar vooral mensen met levenservaring, begrip en hart voor mensen”, voegt Wilma toe. 
 

Welzijnsassistenten