0900 8 996 996
(normaal tarief)

Cum Laude afstuderen

Bij ROC Friese Poort volgt elke student een leerroute passend bij zijn of haar talenten en drijfveren. We stimuleren en inspireren jou om het beste uit jezelf te halen. Bij ROC Friese Poort zijn er volop mogelijkheden voor studenten om talent te laten zien en verder te ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden is Cum Laude afstuderen in het mbo.

Je komt in aanmerking voor de aantekening ‘Cum Laude’ op het diploma als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De eindbeoordeling op een kerntaak, vermeld op de resultatenlijst bij het diploma, is ten minste een 8,0 of een goed;
  • De beoordelingen op de onderliggende beroepsgerichte examenonderdelen, zijn ten minste een 6,0 of een voldoende;
  • De eindbeoordeling voor de examenonderdelen Nederlands, Rekenen en Engels (Engels geldt alleen voor niveau 4) is voor de afzonderlijke examenonderdelen ten minste een 8,0;
  • De beoordelingen op de onderliggende vaardigheden bij Nederlands en Engels (lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren) zijn ten minste een 6,0;
  • De eindbeoordeling voor het keuzedeel/de keuzedelen is ten minste een 6,0 of een voldoende;

Aanvullende voorwaarden

  • Mocht je een vrijstelling voor een van de onderdelen hebben, dan kijken we naar het resultaat op basis waarvan we je een vrijstelling hebben gegeven. Mocht er geen eindcijfer bekend zijn, kennen we geen ‘Cum Laude’ toe.
  • Wanneer er sprake is van fraude, kom je ook niet in aanmerking voor ‘Cum Laude’.

Vermelding op het diploma

  • Wanneer een team een student voordraagt voor diplomering wordt eveneens het verzoek ingediend voor de toekenning ‘Cum Laude’.
  • De decentrale examencommissie bepaalt aan de hand van bovenstaande criteria of je in aanmerking komt voor het predicaat ‘Cum Laude’. Indien je ‘Cum Laude’ afstudeert, vermelden we het volgende op je diploma: “Het judicium Cum Laude is toegekend op basis van de notitie Cum Laude afstuderen bij ROC Friese Poort.”