Corona, en nu?

Organisaties
We zien dat het coronavirus veel impact heeft op de bedrijfsvoering van onze klanten. Zowel financieel als operationeel. ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen heeft een aantal maatregelen getroffen om de impact zo klein mogelijk te laten zijn.

We komen graag telefonisch of via een videogesprek met jou in contact om je vragen te beantwoorden en de huidige opleidingsvraag af te stemmen op de ontstane en steeds veranderende situatie. Onze opleidingsadviseurs staan graag voor je klaar.

Opleiding of cursus niet gestart
Opleidingen en cursussen die niet zijn gestart in verband met het coronavirus worden op een later moment in rekening gebracht, zodra het nieuwe startmoment bekend is.

Studievertraging
We doen er alles aan om leerachterstanden te voorkomen. Onderwijsteams bieden, zoveel als mogelijk, alternatieven aan om het onderwijs op afstand/digitaal door te laten gaan. De medewerker wordt hierover geïnformeerd via zijn/haar docent of SLB’er.

Verlengen
Voor de medewerkers die als gevolg van het coronavirus een verlenging nodig hebben, hebben wij de regeling ‘tijdelijke studieonderbreking’ aangepast. Dit houdt in dat zij onder bepaalde voorwaarden geen factuur voor de verlenging ontvangen. De betalende partij (medewerker of organisatie) kan hierover contact opnemen met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.

Aanmelden voor opleiding of cursus
Het aanmelden van medewerkers voor een opleiding blijft vanzelfsprekend mogelijk via de website. Intakegesprekken worden telefonisch of via een andere online oplossing gevoerd.

Vragen over inburgering
Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021
De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden. Zo wordt er nog gewerkt aan lagere regelgeving en aan de inrichting van gegevensuitwisseling tussen organisaties.

Informatie voor NT1 en NT2 over het Coronavirus
Voor laaggeletterden, NT1-ers en NT2-ers, zijn speciale communicatiemiddelen ontwikkeld aangaande het coronavirus. Onderstaand een overzicht van communicatiemiddelen die kosteloos zijn te downloaden. De websites van de Rijksoverheid worden regelmatig aangevuld en bijgewerkt.
Voorlichting Rijksoverheid