Corona Q&A

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij (aankomende) studenten, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, bpv-bedrijven en andere betrokkenen over maatregelen bij ROC Friese Poort. We hebben daarom alle belangrijke informatie op een rij gezet. 

LAATSTE NIEUWS

Verruiming openstellen mbo-scholen
Vanaf 1 jl. maart worden er op locatie naast:

 • het aanbieden van praktijklessen;
 • het lesgeven aan examenkandidaten;
 • en het opvangen van kwetsbare studenten

ook contactmomenten aangeboden aan de overige studenten. Deze contacttijd kan worden besteed aan lessen en begeleiding, maar nadrukkelijk ook aan sociale ontmoeting.

Op basis van de 1,5 meter maatregel en spreiding in het openbaar vervoer is het rooster opgesteld. We splitsen de dagen op in dagdelen, zodat er tussentijds nog een extra schoonmaakronde kan plaatsvinden. Onze studenten worden daarom op meerdere dagdelen ingeroosterd voor lessen op school, passend binnen de richtlijnen. Naast de extra schoonmaak monitoren we – met het oog op eventuele besmettingsrisico’s – ook het aantal besmettingen nauwlettend en wordt zo nodig actie ondernomen. We streven ernaar onze studenten op een veilige manier een optimaal onderwijsaanbod te bieden.

Avondklok
Het kabinet heeft een avondklok afgekondigd die om 22.00 uur ingaat. Deze avondklok kan gevolgen hebben voor de lessen, (praktijk)examens en tentamens die ’s avonds staat ingeroosterd, maar ook voor de stages.

Tijdelijke huisregel ROC Friese Poort - mondkapjesplicht
Vanaf 1 december is het landelijk verplicht een om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen. Bij ROC Friese Poort is vanaf maandag 5 oktober het dragen mondkapjes in de verkeersgebieden in onze school al verplicht.
Voor het dragen van mondkapjes gelden de volgende richtlijnen: 

 1. Wanneer je met een of meerdere personen op een vaste plek en op minimaal 1,5 meter afstand zit, dan hoef je geen mondkapje te dragen.
  • Wanneer je door het (praktijk)lokaal verplaatst of wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dan moeten docenten en studenten een mondkapje dragen. Dat geldt ook bij praktijklessen van contactberoepen en praktijklessen waarbij 1,5 meter niet mogelijk is.
  • Wanneer je weigert een mondkapje te dragen, heb je geen toegang tot onze schoolgebouwen, tenzij daarvoor een medische reden is. In dat geval dient je dit te bespreken met je SLB’er.
 2. Lessen en praktijkinstructie vinden plaats in ruime lokalen, waarin je voldoende afstand kunt bewaren en dit goed geventileerd worden.

Daarnaast is het van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden, dus:

 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
 • Vermijd drukte.
 • Draag buiten de les een mondkapje.

Ziekteregistratie
Wanneer een student zich afwezig meldt in verband met coronaverschijnselen of omdat hij/zij in quarantaine moet, dan verzoeken we nadrukkelijk om dit aan de telefoniste of SLB’er door te geven. Dat geldt voor een afwezigheidsmelding via EduArte. Daar kan worden aangevinkt wat van toepassing is. 

Hoe te handelen bij coronaverschijnselen, testen en quarantaine?
Heeft een student of medewerker corona-gerelateerde klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Dan moet hij/zij thuisblijven en zich zo spoedig mogelijk laat testen. Wanneer blijkt dat er sprake is van corona, dan geeft de GGD advies over hoe verder te handelen. 
 In welke situaties het is toegestaan om naar het werk/school te gaan en wanneer niet is vastgelegd in een  beslisboom.
Bekijk hier de beslisboom.

 

  

We hebben hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden per onderwerp voor je op een rijtje gezet. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als het RIVM of het ministerie van OCW richtlijnen aanpassen of aanscherpen. 

Hoe te handelen bij coronaverschijnselen, testen en quarantaine?

>> Klik hier voor ons corona protocol

Van jongeren is inmiddels bekend dat ze een belangrijke besmettingsbron kunnen zijn. Het is van belang daarom dat we ons allemaal op ROC Friese Poort aan de basisregels houden:  

 • Houd 1,5 meter afstand  
 • Blijf bij klachten thuis  
 • Schud geen handen  
 • Nies in je elleboog  
 • Was vaak je handen  
 • Werk zoveel mogelijk thuis  
 • Vermijd drukte  
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, koorts, plotseling verlies van smaak en laat je zo snel mogelijk testen.  

Heb je vragen? Dan kun je ons bellen 0900 - 8 996 996 of mailen info@rocfriesepoort.nl