Onze Corona maatregelen

Corona roept vragen op bij (aankomende) studenten, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, bpv-bedrijven en andere betrokkenen over maatregelen bij ROC Friese Poort. We hebben daarom alle belangrijke informatie op een rij gezet. 

LAATSTE NIEUWS (d.d. 24 november)

In de persconferentie van vrijdagavond 12 november 2021 is als gevolg van het toenemende aantal besmettingen opnieuw een aantal extra maatregelen afgekondigd. Wij betreuren het dat er wederom maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. We zijn evenwel verheugd dat er vooralsnog geen maatregelen worden getroffen die de toegankelijkheid van het onderwijs voor onze studenten beperken. Wij willen er als ROC Friese Poort alles aan doen om het onderwijs voor uw zoon of dochter open te houden en het besmettingsgevaar voor studenten en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. We volgen daarvoor de richtlijnen en maatregelen van het kabinet, het RIVM en het ministerie van Onderwijs.

Binnen ROC Friese Poort gelden de volgende maatregelen en richtlijnen.

 1. Mondkapjes  
  Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer studenten en medewerkers door de gangen van onze gebouwen of door de kantine lopen. Zonder mondkapje heeft men geen toegang tot onze gebouwen. 
  In de klas mag het mondkapje af, behalve tijdens de praktijklessen van contactberoepen, zoals bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten. De docent zal aangeven of het geldt voor zijn/haar praktijklessen.
   
 2. Zelftesten
  Om het besmettingsgevaar te beperken, verzoeken we studenten en medewerkers om minimaal 2x per week een zelftest te doen voordat men naar school gaat, ook als men geen klachten heeft en/of al volledig is gevaccineerd. Deze gratis zelftesten zijn beschikbaar bij de receptie van de schoollocatie. 
   
 3. Heb je klachten die mogelijk te maken hebben met het coronavirus?
  Dan moet je thuisblijven en je laten testen door de GGD, ook als je gevaccineerd bent. Meer informatie over wat je moet doen, vind je in de beslisboom.  

   
 4. Ben je positief getest op corona?
  Wanneer een student door de GGD positief is getest op corona, dan moet hij/zij dit meteen melden bij de SLB’er. De SLB’er laat via Whatsapp, mail of Teams aan de klas weten dat een klasgenoot positief getest is. 

   
 5. Is een klasgenoot besmet?
  Dan bepalen de student en de docent aan de hand van deze bijgevoegde schema (beslisboom) of hij/zij thuis moet blijven, in quarantaine moet en/of zich moet laten testen.
 1. Is een huisgenoot besmet?
  Dan mag de student of de medewerker NIET naar school komen, ook als hij/zij gevaccineerd of genezen van corona is. Diegene kan zich na vijf dagen laten testen. Bij een negatieve test kan hij/zij weer naar school. Meer informatie over wat je moet doen, vind je deze beslisboom
   
 2. Overige maatregelen  
  1. We geven elkaar waar mogelijk voldoende ruimte. 1,5 meter is een veilige afstand.
  2. Wij zorgen dat er voldoende desinfectiemiddel is en dat er regelmatig wordt schoongemaakt.  
  3. De lokalen worden goed geventileerd en de kwaliteit van de lucht wordt regelmatig gecontroleerd.    

Tot slot
De pandemie duurt langer dan we hadden verwacht en het aantal besmettingen neemt toe; ook binnen onze school. We vertrouwen erop dat iedereen het maximale doet wat binnen haar of zijn bereik ligt om verder oplopende besmettingen te voorkomen om zo onze school open te kunnen houden. We rekenen daarbij op ieders medewerking.