Corona Q&A

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij (aankomende) studenten, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, bpv-bedrijven en andere betrokkenen over maatregelen bij ROC Friese Poort. We hebben daarom alle belangrijke informatie op een rij gezet. 

LAATSTE NIEUWS

Avondklok
Het kabinet heeft een avondklok afgekondigd die a.s. zaterdag 23 januari om 21.00 uur ingaat. Deze avondklok kan gevolgen hebben voor de lessen, (praktijk)examens en tentamens die ’s avonds staat ingeroosterd, maar ook voor de stages.

 • Lessen in de avond
  Vanaf zaterdag 23 januari is het niet toegestaan om tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten te zijn. Dit betekent dat onze avondlessen na 20.00 uur komen te vervallen of worden verplaatst. Dan hebben de docenten en de studenten nog een uur de tijd om thuis te komen.
 • Praktijkexamens en tentamens in de avond
  Er is een uitzondering voor het maken van (praktijk) examens en tentamens op locatie. Wanneer de student moet reizen tijdens de avondklok, om een (praktijk)examen of tentamen te doen, dan mag dat. Hij/zij moet dan wel met een eigen verklaring (link naar eigen verklaring) en een examenverklaring van ROC Friese Poort, kunnen aantonen dat hij/zij onderweg is voor het maken van het examen of tentamen. De eigen verklaring moet de student zelf invullen en de examenverklaring ontvang hij/zij van je opleiding. Beide mogen uitgeprint maar ook digitaal worden getoond.
 • Stage
  Wanneer een stage doorloopt tijdens de avondklok, dan gelden de regels van de desbetreffende sector/branche. Met een verklaring van je werkgever/stagebedrijf kan de stage – ook tijdens de avondklok - worden voortgezet.

Lockdown
Vanaf woensdag 16 december wordt er geen fysiek onderwijs meer gegeven op de locaties en gaan ROC Friese Poort over op online onderwijs. Dee periode in inmiddels verlengd tot 8 februari. Er is een aantal uitzonderingen: 

 1. Eén-op-één praktijklessen (dus alleen docent en student) of in hele kleine groepen van maximaal 7 studenten. In dit laatste geval moet iedereen zonder moeite op ruime afstand van elkaar kunnen blijven. Naast praktijklessen voor examenkandidaten kunnen onder strikte voorwaarden ook praktijklessen voor andere studenten worden gegeven. Van de docent of SLB’er hoort de student of de praktijklessen doorgaan.
 2. Examens op locatie. Dit geldt ook voor toetsen die uitsluitend op school kunnen worden afgenomen.
 3. Extra begeleiding van studenten op alle niveaus, die dat nodig hebben.
 4. Het gebruiken van studieplekken als de student, om wat voor reden dan ook, thuis niet kan studeren.

Klik op deze link voor de openingstijden.

Vanuit de opleiding ontvangt de student specifieke informatie over de eventuele gevolgen voor de lessen, het rooster en/of de planning.

Tijdelijke huisregel ROC Friese Poort - mondkapjesplicht
Vanaf 1 december is het landelijk verplicht een om een mondkapje te dragen in openbare gebouwen. Bij ROC Friese Poort is vanaf maandag 5 oktober het dragen mondkapjes in de verkeersgebieden in onze school al verplicht.
Voor het dragen van mondkapjes gelden de volgende richtlijnen: 

 1. Wanneer je met een of meerdere personen op een vaste plek en op minimaal 1,5 meter afstand zit, dan hoef je geen mondkapje te dragen.
  • Wanneer je door het (praktijk)lokaal verplaatst of wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is, dan moeten docenten en studenten een mondkapje dragen. Dat geldt ook bij praktijklessen van contactberoepen en praktijklessen waarbij 1,5 meter niet mogelijk is.
  • Wanneer je weigert een mondkapje te dragen, heb je geen toegang tot onze schoolgebouwen, tenzij daarvoor een medische reden is. In dat geval dient je dit te bespreken met je SLB’er.
 2. Lessen en praktijkinstructie vinden plaats in ruime lokalen, waarin je voldoende afstand kunt bewaren en dit goed geventileerd worden.

Daarnaast is het van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden, dus:

 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
 • Vermijd drukte.
 • Draag buiten de les een mondkapje.

Ziekteregistratie
Wanneer een student zich afwezig meldt in verband met coronaverschijnselen of omdat hij/zij in quarantaine moet, dan verzoeken we nadrukkelijk om dit aan de telefoniste of SLB’er door te geven. Dat geldt voor een afwezigheidsmelding via EduArte. Daar kan worden aangevinkt wat van toepassing is. 

Hoe te handelen bij coronaverschijnselen, testen en quarantaine?
Heeft een student of medewerker corona-gerelateerde klachten als verkoudheid, hoesten en/of koorts? Dan moet hij/zij thuisblijven en zich zo spoedig mogelijk laat testen. Wanneer blijkt dat er sprake is van corona, dan geeft de GGD advies over hoe verder te handelen. 
 In welke situaties het is toegestaan om naar het werk/school te gaan en wanneer niet is vastgelegd in een  beslisboom.
Bekijk hier de beslisboom.

 

  

We hebben hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden per onderwerp voor je op een rijtje gezet. Deze informatie wordt steeds geactualiseerd als daar aanleiding voor is. Bijvoorbeeld als het RIVM of het ministerie van OCW richtlijnen aanpassen of aanscherpen. 

Hoe te handelen bij coronaverschijnselen, testen en quarantaine?

>> Klik hier voor ons corona protocol

Van jongeren is inmiddels bekend dat ze een belangrijke besmettingsbron kunnen zijn. Het is van belang daarom dat we ons allemaal op ROC Friese Poort aan de basisregels houden:  

 • Houd 1,5 meter afstand  
 • Blijf bij klachten thuis  
 • Schud geen handen  
 • Nies in je elleboog  
 • Was vaak je handen  
 • Werk zoveel mogelijk thuis  
 • Vermijd drukte  
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, koorts, plotseling verlies van smaak en laat je zo snel mogelijk testen.  

Heb je vragen? Dan kun je ons bellen 0900 - 8 996 996 of mailen info@rocfriesepoort.nl