Terug

Convenant Zorggroep Liante en ROC Friese Poort

woensdag 19 september 2018

Ondertekening convenant

De jarenlange goede samenwerking tussen ROC Friese Poort en Zorggroep Liante is bekrachtigd met de ondertekening van het convenant. De samenwerking en de resultaten zijn hiermee geborgd en dragen bij aan een leven lang ontwikkelen in de regio. 

Zorggroep Liante biedt stageplaatsen aan het reguliere onderwijs van ROC Friese Poort en maakt gebruik van de opleidingsmogelijkheden voor volwassenen van ROC Friese Poort. Al 15 jaar wordt toekomstig en zittend personeel opgeleid in diverse mbo-trajecten, branche specifieke opleidingen en trainingen.

ROC Friese Poort is een strategische samenwerkingspartner voor Zorggroep Liante op het gebied van onderwijs/scholing. Als sparringpartner denkt ROC Friese Poort mee over veranderingen in de zorg en scholing. Zo is er bijvoorbeeld in het verleden een opleidingstraject uitgevoerd waarbij mensen werden opgeleid via het mbo-traject Helpende naar het nieuwe mbo-scholingstraject Maatschappelijk Verzorgende. Dit traject leidt tot 2 mbo-diploma’s, te weten Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg. Zorggroep Liante initieert en anticipeert in de ontwikkeling en neemt deel aan branche-opleidingen zoals Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Daarnaast organiseert ROC Friese Poort regelmatig diverse trainingen voor medewerkers.

In het kader van de zogenoemde Convenantgelden/Agemagelden is er in 2012 een BBL-traject ontwikkeld in samenwerking met ROC Friese Poort, Gemeente Ooststellingwerf en Zorggroep Liante. Er werd een budget werd beschikbaar gesteld voor extra handen aan het bed. Uit het project Convenantgelden is ook het initiatief en organisatie van Wijkleerteam Oosterwolde ontstaan. De voorlichting over dit project is gezamenlijk door de gemeente Ooststellingwerf, ROC Friese Poort en Zorggroep Liante vormgegeven. De afgelopen jaren hebben via dit project 38 inwoners uit de gemeente Ooststellingwerf vanuit een uitkeringssituatie een betaalde baan gekregen.

Op de foto ziet u Dick ter Wee, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Drachten en Anneke Groenenberg, directeur-bestuurder Zorggroep Liante.