Collectieve Bedrijfsschool

In een collectieve bedrijfsschool sluiten meerdere bedrijven aan. De collectieve bedrijfsschool kan voor elk bedrijf interessant zijn, ongeacht de grootte of het aantal op te leiden werknemers.

Deelnemers gaan via een werken en leren traject (BBL) aan de slag bij een technisch hooggewaardeerd leerbedrijf uit de regio op basis van een leer-arbeidsovereenkomst. In overleg met het leerbedrijf wordt een passend traject samengesteld.

In tegenstelling tot een regulier Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)-traject neemt de bedrijfsschool het leerbedrijf de praktijkscholing uit handen. De bedrijfsschool is verantwoordelijk voor instructie, begeleiding, examinering en andere verplichtingen met betrekking tot beroepspraktijkvorming van de medewerker, zodat het leerbedrijf hier geen omkijken naar heeft. De medewerker kan hierdoor volledig ingezet worden voor werkzaamheden waar het bedrijf behoefte aan heeft. De praktijkopdrachten voert de medewerker uit in de bedrijfsschool.

Ervaren leermeesters uit de praktijk leiden de leerlingen in de bedrijfsschool op tot vakspecialist.

De deelnemer ontvangt direct een salaris volgens de geldende cao. Afhankelijk van de leer-arbeidsovereenkomst, de afspraken met het leerbedrijf en de cao, worden er afspraken gemaakt over de financiering van de opleiding, werkkleding, reiskosten, boeken en de invulling van het traject.

De Bedrijfsschool Metaal is een collectieve bedrijfsschool.

Wil je meer weten over jouw mogelijkheden binnen een bedrijfsschool of een dagje meelopen?
Neem dan contact met ons op.