0900 8 996 996
(normaal tarief)

Centrum Duurzaam

Het Centrum Duurzaam is een praktijk- en innovatiewerkplaats voor studenten en vakmensen uit de technische sector. Met proefopstellingen, simulaties en projecten worden duurzame technieken getoond en leren studenten ermee werken.

Een integrale aanpak van duurzaamheid in de gebouwde omgeving, de duurzame energie en mobiliteit staat daarbij centraal. In de innovatiewerkplaats werken studenten samen met bedrijven aan het verbeteren en innoveren van technische oplossingen.

Kennis delen: Duurzaam Doen activiteiten
Centrum Duurzaam wil, als onderdeel van ROC Friese Poort, de kennis en ervaring bij het bedrijfsleven benutten voor het opleiden van jonge vakmensen in de praktische toepassing van innovatieve duurzame technieken. Tevens wil Centrum Duurzaam met goede en objectieve voorlichting de toepassing van deze technieken bij bedrijven en particulieren stimuleren. Kennis, ervaring en vakmanschap voor een duurzame wereld. Hiervoor organiseert Centrum Duurzaam regelmatig Duurzaam Doen activiteiten. Lezingen en workshops waarvoor studenten, docenten en het bedrijfsleven worden uitgenodigd om kennis met elkaar uit te wisselen. 

In het kort: Centrum Duurzaam…

  • leidt jongeren op in de toepassing van duurzame technieken;
  • verzorgt bijscholing van technisch personeel in toepassing van duurzame technieken;
  • stelt faciliteiten en kennis beschikbaar om bestaande duurzame technieken in samenwerking met bedrijven te verbeteren;
  • brengt praktische toepassingen van duurzame technieken overzichtelijk in kaart en informeert bedrijven en particulieren hierover;
  • draagt met projecten bij aan een duurzame provincie Friesland

SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst

DIT PROJECT WORDT MEDEGEFINANCIERD DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DOOR HET MINISTERIE VAN EZ alsmede Provinsje Fryslân.