Teamleden practoraat

Broedplaats, Werkplaats en Communities of Practice

Het Practoraat kent een structuur waarbij sprake is van ‘een Broedplaats’, een ‘Werkplaats’ en ‘Communities of Practice’.  

Broedplaats

De Broedplaats is een expertisecentrum dat zich richt op het onderzoek naar en ontwikkelen en delen van een praktijkgerichte visie op ‘brede vorming’. De ontwerpprincipes voor Community Service Learning (CSL) en het keuzedeel ‘Persoonlijk Profileren’ worden verder uitgewerkt. Evenals de vraag wat deze vernieuwing voor professionals en opleidingsmanagers én voor het onderwijs betekent.  

Werkplaats

De Werkplaats is een Kenniskring die ‘brede vorming’ op de verschillende vestigingen van ROC Friese Poort faciliteert. Activiteiten voor brede vorming kenmerken zich door het bieden van mogelijkheden voor studenten om ervaring op te doen. En bieden ruimte voor een eigen invulling van de student. Het gaat om actieve onderwijsvormen waarbij we de maatschappelijk betrokkenheid van studenten stimuleren. Ruimte voor reflectie en feedback maken standaard deel uit van programma’s die zijn opgezet vanuit brede vorming.  Naast de nodige kennis en vaardigheden, die van belang zijn voor deze vernieuwende vorm van onderwijs, is er in de Werkplaats nadrukkelijk aandacht voor het versterken van een lerende cultuur binnen ROC Friese Poort. De kenniskring vervult een rol in het ‘faciliteren van leren’ als een activiteit, waarin zowel ‘het leren’ als de menselijke ontwikkeling centraal staan; ook wel ‘drieslagleren’ genoemd.

Communities of Practice

De Communities of Practice zijn ‘Innovatielabs’ en geven uitvoering aan verschillende vormen van brede vorming. In dit deelgebied gaat het om activiteiten en interventies zoals verwoord in het manifest Christelijk onderwijs, experimenten met Community Service Learning, het keuzedeel ‘Persoonlijk profileren’ en vormen van vernieuwing waarbij Burgerschap, LEVO, LOB,  Routeplanner en waar mogelijk ook de vakopleiding met elkaar worden verweven tot aansprekende ( sectoroverstijgende)  projecten.  Vestigingoverstijgende events, zoals bijvoorbeeld jaarlijks terugkerende activiteiten rond  40DAGENdeTIJD, Sport, Kunst of vormen van praktische Filosofie kunnen hier deel van uit maken.  

Leden Broedplaats

Leden Werkplaats

ROC Friese Poort maakt gebruik van cookies. Deze (functionele en analytische) cookies zorgen voor een goedwerkende website. Lees ons cookiebeleid.