Terug

Brainstorm 1,5 meter school volwassenenonderwijs Zorg & Welzijn

woensdag 01 juli 2020

Tijdens een online brainstormsessie met studenten en zorginstellingen in gesprek over lesgeven in de 1,5 meter school.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft ROC Friese Poort zich volop ingezet om het onderwijs vorm te blijven geven. Dit bracht en brengt de nodige uitdagingen mee. Voor het schooljaar 2020-2021 staan we voor de gezamenlijke uitdaging het onderwijs vorm te geven binnen een 1.5m school.

Hoe ziet dit er dan uit? Waar krijgen we mee te maken? Om dit goed in beeld te krijgen organiseerde het volwassenenonderwijs Zorg & Welzijn van vestiging Emmeloord een online brainstormsessie. Samen met studenten en diverse zorginstellingen gingen we met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe we flexibel, waardevol en toekomstgericht onderwijs in de regio aan kunnen bieden in een 1,5 meter school.

In subgroepen bogen de deelnemers zich vanuit de verschillende perspectieven over het curriculum voor het schooljaar 2020-2021, met name op het eerste half jaar. Aan de hand van het hybride onderwijsmodel bekeken we welke onderdelen uit het programma binnen de leerwerkplek plaats kan vinden, wat online kan en wat noodzakelijk is om in de lessen op school te behandelen.

Door de grote betrokkenheid van de deelnemers hebben wij input opgehaald en draagvlak gecreëerd. Onderstaande punten kwamen aan de orde:

  • Hoe ziet de introductie er uit?
  • Hoe zorgen we dat er voldoende contact is tussen docenten en studenten onderling?
  • Welke lessen kunnen online en welke klassikaal?
  • Fysiek onderwijs is belangrijk, met name in het begin
  • Klassikale lessen in kleine groepjes per locatie/wijk en waar mogelijk oefenen in skills?
  • Hoe worden studenten (thuis) geïnstrueerd en begeleid?
  • Is differentiatie mogelijk?
  • Behoefte aan duidelijke structuur zodat de student weet wat er wordt verwacht
  • Voldoende aandacht voor minder digitaal vaardige student

We kunnen concluderen dat iedereen enthousiast is om na de zomer te starten, op een andere manier dan we gewend zijn. Cynthia Rochat (Philadelphia) stelt: “Een waardevolle bijeenkomst vanuit verschillende perspectieven.” Ze voelt zich enorm betrokken en dat is na deze sessie alleen maar gegroeid. Ellen ten Broeke (Triade): “Ik ken geen ander ROC waar dit zo wordt opgepakt als bij ROC Friese Poort” en heeft het gevoel dat we dit samen doen. “Ik heb een waardevolle bijdrage kunnen leveren vanuit mijn perspectief als student;” aldus een van de aanwezige studenten.

Uit de onlangs gehouden enquête over digitaal onderwijs in deze tijd kwamen al veelbelovende uitkomsten. We doen het goed en daar zijn we best trots op!

De input uit de brainstormsessie wordt meegenomen om tot een passend lesrooster te komen voor het schooljaar 2020-2021 en de verdere flexibilisering van het onderwijs.