Terug

Benoeming nieuw lid Raad van Toezicht ROC Friese Poort

dinsdag 25 mei 2021

De Raad van Toezicht heeft per 25 mei a.s. Inge Ezinga-Roebroek uit Marum benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt Berend Pastoor op die per 1 mei jl. is afgetreden als lid Raad van Toezicht t.g.v. zijn benoeming als lid College van Bestuur van het Zone.college.

Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheid binnen de Raad van Toezicht is gezocht naar een bij voorkeur vrouwelijke toezichthouder met een eindverantwoordelijke functie met brede kennis en ervaring op financieel en bedrijfskundig gebied (financiën, bedrijfsvoering en ict), die gemakkelijk verbanden kan leggen tussen het financiële beleid en de strategische koers van de organisatie en tijd en bereidheid heeft om zitting te nemen in de Auditcommissie van de raad. Daarnaast is verwevenheid met en een netwerk in Friesland en/of de Noordelijk Flevoland van belang, alsmede kennis van en visie op het nieuwe toezichthouden.

Inge Ezinga (36) uit Marum heeft o.a. bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen en is Coöperatief directeur Rabobank. In de rol van coöperatief directeur is ze eindverantwoordelijk voor de klanten en markt in de regio Flevoland (excl. Almere). Daarnaast is ze voor de regio Midden Oost Nederland lid van het regiodirectieteam en eindverantwoordelijk voor het thema Banking for Food. Als bankier en leidinggevende heeft ze 15 jaar continue aan de basis gestaan van ontwikkeling en verandering bij Rabobank.

De rol van lid van de Raad van Toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs spreekt haar aan omdat het ROC een belangrijke rol in de maatschappij heeft, waarbij continue ontwikkeling wordt gevraagd om voorloper te blijven. Daarnaast spreekt het haar aan om samen te werken en samen tot verdere ontwikkeling te komen. Evenals dat ze graag als mens een belangrijke bijdrage levert aan de arbeidsmarkt. Niet in de eerste plaats als onderdeel van ons economisch systeem, maar juist om het bedrijfsleven en het onderwijs aan elkaar te verbinden en te ontwikkelen. Inge omschrijft zichzelf als een mensgerichte, authentieke pionier. Haar kracht ligt in verbindend samenwerken en het optimale resultaat behalen, in het bijzonder wanneer belangen en uitgangspunten van verschillende stakeholders uiteenlopen. Hierin weet zij mensen te verbinden en is ze creatief in het zoeken naar nieuwe methoden om problemen op te lossen. Vanuit haar ervaringen binnen Rabobank heeft zij veel ervaring met procesbeheersing en auditcommissies.

Inge is lid van het algemeen bestuur van de Lelystadse uitdaging en lid van het bestuur van het Agro Food Cluster met als aandachtsgebied internationale Food en Agri sector. Ze is getrouwd en heeft vier kinderen. Naast gezin en werk brengt zij graag tijd door in de bergen, zowel om te skiën als van de natuur en het buiten leven te genieten.

De Raad van Toezicht is van mening in de persoon van Inge Ezinga een kandidaat te hebben gevonden die uitstekend past in de vooraf opgestelde profiel.

Samenstelling Raad van Toezicht per 25 mei 2021:

  1. De heer drs. ing. G. (Ger) Jaarsma uit Leeuwarden (voorzitter)
  2. De heer drs. B. (Bauke) Hoekstra uit Emmeloord
  3. De heer drs. J. (Jan) Olivier uit Sneek
  4. De heer mr. F. (Fred) Veenstra uit Goingarijp
  5. Mevrouw ds. T.K. (Karlijn) Kwint uit Meppel
  6. De heer drs. P.D. (Pieter) van der Zwan uit Drachten
  7. Mevrouw drs. I.E.M. (Inge) Ezinga-Roebroek uit Marum