Internationaal georiënteerde bedrijven

De huidige internationaal georiënteerde arbeidsmarkt vraagt om goed geschoolde en internationaal competente professionals die zich een leven lang blijven ontwikkelen. 

Wij sluiten hierbij aan en gaan daarin nog een stap verder. In nauwe samenwerking met het werkveld en onze studenten geven we ons toekomstbestendige onderwijs vorm, waarbij leren in de praktijk en in school nauw met elkaar zijn verwevenDit levert internationale samenwerking met ROC Friese Poort u op:  

  • Toekomstige werknemers die goed zijn voorbereid op een internationale arbeidsmarkt.  
  • Toekomstige werknemers die op de hoogte zijn van de internationale ontwikkelingen in hun vakgebied.  
  • Toekomstige werknemers met goede interculturele vaardigheden; kunnen omgaan met diversiteit en verschillen bij collega’s, cliënten, klanten of patiënten.   
  • Nieuwe, creatieve oplossingen voor uitdagingen binnen uw bedrijf, doordat u challenges en opdrachten kunt voorleggen aan onze (internationale) studenten.  

Ik heb een (internationale) stageplek of leerwerkplek 

Bent u een internationaal georiënteerde organisatie? Kunnen studenten tijdens de stage een moderne vreemde taal spreken, inzicht krijgen in internationale contacten en leren hoe zij omgaan met cultuurverschillen?  Kortom, wilt u Nederlandse en/of buitenlandse mbo-studenten de mogelijkheid geven om in Nederland een stage te doen, in een internationale omgeving/context, neem dan contact op met internationaal@rocfriesepoort.nl   

Ik heb een (internationaal) vraagstuk

Heeft u hulp nodig bij een marktonderzoek? Wilt u een evenement organiseren en kunt u daarbij hulp gebruiken? Onze studenten van onze onderwijsleerbedrijven werken graag aan opdrachten in en uit de praktijk. In de onderwijsleerbedrijven werken studenten onder begeleiding van docenten en mentoren aan deze opdrachten. Dit geeft u de mogelijkheid om hoogwaardige expertise in te huren tegen een zeer voordelig tarief.  

Wilt u een internationaal onderzoek laten doen naar mogelijkheden op buitenlandse markten of heeft u internationale challenges voor een internationale groep studenten? Neem dan contact op met internationaal@rocfriesepoort.nl