Bedrijfsschool Metaal

Collectieve bedrijfsschool

Bedrijfsschool Metaal

De bedrijfsschool Metaal is een collectieve bedrijfsschool. Binnen de bedrijfsschool Metaal besteedt het leerbedrijf de praktijkopleiding uit aan de bedrijfsschool, zoals de bedrijfsschool Centrum Fijnmechanica. De praktijkopleiding vindt niet plaats binnen het leerbedrijf, maar bij de bedrijfsschool. Het leerbedrijf heeft geen omkijken naar instructie, begeleiding, examinering en andere verplichtingen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming van de student/medewerker.

Alle mogelijke vormen op het gebied van scholing is bespreekbaar. Dit kan variëren van een dag in de week of het eerste half jaar van de opleiding aaneensluitend naar school.

De volgende opleidingen zijn te volgen binnen een bedrijfsschool: