Algemene richtlijnen en Communicatie

Corona Q&A

GEZONDHEID
Voor alle vragen m.b.t. gezondheid
Voor actuele informatie verwijzen we je naar de website van het RIVM 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe te handelen bij coronaverschijnselen, testen en quarantaine?

>> Klik hier voor onze beslisboom

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Van jongeren is inmiddels bekend dat ze een belangrijke besmettingsbron kunnen zijn. Het is van belang daarom dat we ons allemaal op ROC Friese Poort aan de basisregels houden:  

 • Houd 1,5 meter afstand  
 • Blijf bij klachten thuis  
 • Schud geen handen  
 • Nies in je elleboog  
 • Was vaak je handen  
 • Werk zoveel mogelijk thuis  
 • Vermijd drukte  
 • Blijf thuis bij klachten als verkoudheid, koorts, plotseling verlies van smaak en laat je zo snel mogelijk testen.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Testen op corona 
Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. We hanteren daarbij de volgende richtlijnen.   

 1. Bij klachten die wijzen op het coronavirus of in geval iemand in jouw omgeving waarmee je recent in contact bent geweest, positief getest is, blijf je thuis.   
 2. Je informeert je SLB’er.   
 3. Je vraagt een test aan door via 0800-1202 een afspraak te maken.   
 4. De GGD belt jou zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur telefonisch over de uitslag van de test. Je bericht zo snel mogelijk je SLB’er over de uitslag. In geval de test negatief is, kun je weer naar school. In geval de test positief is, blijf je thuis totdat je hersteld bent.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe word ik geïnformeerd over verdere ontwikkelingen?

 1. Via Weten & Regelen ontsluiten we alle informatie voor medewerkers m.b.t. het coronavirus: 1 plek met alle actuele informatie.
 2. Studenten informeren we via de studentenpoortal. 
 3. Voor alle stakeholders hebben wij een Q&A ingericht op onze website.
  >>Ga naar de Q&A op de website

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn vraag is niet beantwoord. Bij wie kan ik terecht?
Studenten en ouders/verzorgers kunnen voor meer informatie over het onderwijs contact opnemen met de SLB’er.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe kom ik in contact met het Volwassenenonderwijs van ROC Friese Poort?

Bereikbaarheid volwassenenonderwijs

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HANDIGE WEBSITES

Kijk op de website van het RIVM voor de meest actuele informatie:

Kijk op de website van De Rijksoverheid voor de relatie met het onderwijs:

Kijk op de website van de GGD uit jouw regio voor regionale informatie: