Aanmelden, intake en beleefdagen

Corona Q&A

Hoe zit het met aanmelden voor 1 april?
Normaal gesproken meld je je uiterlijk 1 april aan, dan is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure.Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is besloten om de uiterlijke aanmelddatum voor mbo-opleidingen te verschuiven van 1 april naar 1 mei.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat het nu in z'n werk met opleidingen met beperkte opleidingsplaatsen (numerus fixus)?
Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. Bij een numerus fixus opleiding is het normaal gesproken van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt.
Door de ontwikkelingen rondom het Coronavirus is besloten om de uiterlijke aanmelddatum voor mbo-opleidingen te verschuiven van 1 april naar 1 mei. Dit betekent dat je ook een maand later hoort of je voor de opleiding bent ingeloot of op de wachtlijst wordt geplaatst. Je ontvangt hierover voor 14 mei bericht van ons. Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, wordt er geloot. Studenten die zich na 1 mei aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. Een uitzondering vormen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap in Emmeloord. Hier wordt geen loting gedaan, maar geldt volgorde van aanmelding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb me aangemeld voor een opleiding. Heb ik nog wel een intakegesprek?
We streven ernaar om de intakegesprekken te laten doorgaan. Wij volgen hierbij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Je ontvangt van de opleiding binnenkort een uitnodiging voor dit gesprek, alsmede hoe (bijvoorbeeld telefonisch, via skype of teams) jouw intake plaats gaat vinden. 

Belangrijk te weten is, dat je staat ingeschreven voor de opleiding van jouw keuze. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb me aangemeld voor een Beleefdag. Wat nu?
Deze dagen worden opgeschort. Hierover wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen door de desbetreffende opleiding voor een nieuwe datum.