Aanmelden en intake

Corona Q&A

Hoe zit het met aanmelden voor 1 april?
Als je je voor uiterlijk 1 april aanmeldt, is er voldoende tijd voor een goede intake- en plaatsingsprocedure. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hoe gaat het nu in z'n werk met opleidingen met beperkte opleidingsplaatsen (numerus fixus)?
Sommige opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dat noemen we numerus fixus. Zijn er meer aanmeldingen, dan opleidingsplaatsen? Dan vindt er een loting plaats. Bij een numerus fixus opleiding is het normaal gesproken van belang dat je je uiterlijk 1 april aanmeldt.
Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, wordt er geloot. Studenten die zich na 1 april aanmelden, plaatsen we op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst. Een uitzondering vormen de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap in Emmeloord. Hier wordt geen loting gedaan, maar geldt volgorde van aanmelding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ik heb me aangemeld voor een opleiding. Heb ik wel een intakegesprek?
De intakegesprekken gaan door en worden zoveel mogelijk online gehouden. Je ontvangt van de opleiding een uitnodiging voor dit gesprek, alsmede hoe (bijvoorbeeld telefonisch, via skype of teams) jouw intake plaats gaat vinden.