Terug

17 maart, 20.30 - UPDATE corona

dinsdag 17 maart 2020

Dit artikel wordt dagelijks bijgewerkt of vaker als er aanleiding voor is. Hierbij een update van de stand van zaken, alsmede informatie hoe te handelen.

Vanavond heeft het ministerie van OCW aanbevelingen gepubliceerd voor de periode tot met 6 april 2020. Deze aanbevelingen voor het mbo leiden niet tot het wijzigen van eerder genomen besluiten en maatregelen door ROC Friese Poort.

Veelgestelde vragen
We hebben zoveel mogelijk informatie, vragen en antwoorden op een rij gezet in de Corona Q&A

Informatie voor studenten en ouders/verzorgers:
Voor studenten -en ouder(s)/verzorger(s)- hebben wij een Q&A ingericht op onze website. Daarnaast houden we studenten en ouders/verzorgers via de studentenportal op de hoogte. 

Informatie voor medewerkers
Medewerkers worden op de hoogte gehouden via de medewerkersportal